Ajuts per la difusió de les actuacions d'innovació docent de Projectes i Grups acreditats

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes o grups d’innovació docent. En cas de que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte o grup caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsables del projecte o grup.

Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent, o bé formar part d’un Grup d’Innovació Docent Reconegut (GID o GIDC).

- La difusió per la que es sol·licita l’ajut ha estat realitzada o s’ha de realitzar durant l’any 2018.

- Mitjançant l’activitat per la que es sol·licita l’ajut es fa difusió dels resultats o les actuacions portades a terme dins dels Projectes o Grups d’Innovació Docent al que pertany el sol·licitant.
 

Ajuts per a la difusió d'actuacions d'innovació docent 

Consulteu la normativa aplicable a aquests ajuts (Document)

+ Ajuts per a l’assistència a congressos i jornades d’innovació docent Sol·licitut 

+ Ajuts per a l’organització de congressos d’innovació docent Sol·licitut 

+ Ajuts per a publicacions Sol·licitut 

 

Avaluació de les propostes presentades:

CONVOCATÒRIA DE JUNY

15 MAIG 2018 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

JUNY 2018 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat 
           abans del 15 de maig de 2018.

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE

30 SETEMBRE 2018 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2018 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 de setembre de 2018.

Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.

Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb el seu Projecte o Grup d’Innovació Docent. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.

Responsable:

Dra. Amelia Díaz Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica