Ajuts per la difusió de les actuacions d'innovació docent de Projectes i Grups acreditats

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes o grups d’innovació docent. En cas de que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte o grup caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsables del projecte o grup.

Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Tenir concedit un Projecte PMD o PID en el marc del procediment obert actualment vigent, o bé formar part d’un Grup d’Innovació Docent Reconegut (GID o GIDC).

- La difusió per la que es sol·licita l’ajut ha estat realitzada o s’ha de realitzar durant l’any 2022.

- Mitjançant l’activitat per la que es sol·licita l’ajut es fa difusió dels resultats o les actuacions portades a terme dins dels Projectes o Grups d’Innovació Docent al que pertany el sol·licitant.
 

Ajuts per a la difusió d'actuacions d'innovació docent 

Consulteu la normativa aplicable a aquests ajuts (Document)

+ Ajuts per a l’assistència a congressos i jornades de millora i innovació docent Sol·licitud 

+ Ajuts per a l’organització de congressos de millora i innovació docent Sol·licitud 

+ Ajuts per a publicacions Sol·licitud 

Avaluació dels ajuts presentats:

 

Veure calendari RIMDA

 

Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.

Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb el seu Projecte o Grup d’Innovació Docent. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.

Responsable:

Dra. Concepció Amat Miralles
Vicerectora de Política Docent