Ajuts per la creació de material audiovisual

Formulari de sol·licitud de l'ajut

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes d’innovació concedits per la UB o en cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Política Docent.

En cas que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsable d'aquest.

 

Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisit:

- Pels ajuts de Modalitat A: Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent.

- Pels ajuts de Modalitat B: Participar en la realització d’un MOOC inclòs dins del conjunt de cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència.

- Pels ajuts de Modalitat B: Fer ús del material multimèdia desenvolupat com a recurs per la docència reglada.

 

Valoració de les sol·licituds:

Avaluació dels ajuts presentats:

Veure Calendari RIMDA

Les propostes presentades dins la Modalitat B seran prioritzades seguint els criteris establerts pel Vicerectorat de Política Docent pel que fa a la promoció de cursos MOOC.

Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.

Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb l’ús del material o recurs desenvolupat. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.
 

Responsable:

Dra. Concepció Amat Miralles
Vicerectora de Política Docent