Ajuts per la creació de material audiovisual

Formulari de sol·licitud de l'ajut

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes d’innovació concedits per la UB o en cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència.

En cas que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsable d'aquest.

Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisit:

- Pels ajuts de Modalitat A: Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent.

- Pels ajuts de Modalitat B: Participar en la realització d’un MOOC inclòs dins del conjunt de cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència.

- Pels ajuts de Modalitat B: Fer ús del material multimèdia desenvolupat com a recurs per la docència reglada.

Valoració de les sol·licituds:

Avaluació dels ajuts presentats:

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE 

25 DE SETEMBRE 2020 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2020 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 25 de setembre de 2020.

.

Les propostes presentades dins la Modalitat B seran prioritzades seguint els criteris establerts pel Vicerectorat de Docència pel que fa a la promoció de cursos MOOC.

Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.

Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb l’ús del material o recurs desenvolupat. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.
 

Responsable:

Dra. Silvia Burset Burrillo
Vicerectora de Docència