Ajuts per la creació de material audiovisual

Formulari de sol·licitud de l'ajut

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes d’innovació concedits per la UB o en cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica.

En cas que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsable del mateix.

Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Pels ajuts de Modalitat A: Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent.

- Pels ajuts de Modalitat B: Participar en la realització d’un MOOC inclòs dins del conjunt de cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica.

- Pels ajuts de Modalitat B: Fer ús del material multimèdia desenvolupat com a recurs per la docència reglada.

Valoració de les sol·licituds:

Avaluació de les propostes presentades

CONVOCATÒRIA DE JUNY

15 MAIG 2018 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

JUNY 2018 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat 
           abans del 15 de maig de 2018.

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE

30 SETEMBRE 2018 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2018 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 de setembre de 2018.

Les propostes presentades dins la Modalitat B seran prioritzades seguint els criteris establerts pel Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica pel que fa a la promoció de cursos MOOC.

Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.

Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb l’ús del material o recurs desenvolupat. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.
 

Responsable:

Dra. Amelia Díaz Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica.