NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ JUNY DE 2021

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2021PID-UB/001 Alfabetització visual de l'estudiant d'Història de l'Art: disseny d'un protocol per al desenvolupament de la competència específica de lectura i interpretació de fenòmens artístics Eva Alícia Gregori Giralt 1974,4 euros
2021PID-UB/002 Aplicació de metodologies d’aprenentatge no presencial a pràctiques de laboratori químic Alba Tres Oliver 493,6
2021PID-UB/003 Aprenentatge actiu a través del desenvolupament de projectes d’investigació social qualitativa Alberto Martín Pérez

Sense finançament

2021PID-UB/004

Avaluació entre iguals per extendre l'aprentatge de problemes fora de l'horari de problemes

Olga Casals Guillen

Sense finançament

2021PID-UB/005 La simulació d'un arbitratge de consum com a eina d'aprenentatge transversal Lídia Arnau Raventós 300 euros
2021PID-UB/006 Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola Maria Eugenia Arus Leita Sense finançament
2021PID-UB/008 Aprenentatge entre iguals a través de tallers i qüestionaris: estudi de la millora dels aprenentatges Roberto Rubio Núñez Sense finançament
2021PID-UB/009 Aula inversa en esplecnologia humana Ivan Macia Vidueira Sense finançament
2021PID-UB/010 DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball Albert Cornet Calveras 1800 euros
2021PID-UB/011 Dret i món digital. Una experiència d'aula inversa Mónica Navarro Michel Sense finançament
2021PID-UB/012 Innovació docent  per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista Fernando Polanco Martínez Sense finançament
2021PID-UB/013 Integració curricular aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres Hibai López González Sense finançament
2021PID-UB/014 Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge Alexandra Elena PLesu Popescu Sense finançament
2021PID-UB/015 Una altra gamificació és possible: implementació de la gamificació per contribuir al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre Laia Lluch Molins 665 euros

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.