INSTITUCIONES EUROPEAS

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Servei Meteorològic de Catalunya

Grup GAMA de la UB

Centre de prediccion de lauegi dera Val d’Aran

Agència Catalana de l’Aigua – Estudis d’espais fluvials

Agència Catalana de l’Aigua – Gestió del risc d’Inundacions

Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) – Institut d’Estudis Andorrans

Instituto Geográfico Nacional

Dirección General de Protección Civil y Emergencia

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables

Sistema Automático de Información Hidrológica

Ministère de l’écologie et du développement durable

Pôle Alpin d’études et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturels

WSL Institute for Snow andAvalanche Research SLF

DRM-World Institute for Disaster Risk Management

PLANAT-The National Platform for Natural Hazards

CREALP-Centre de recherche sur l’environnement alpin

Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè LEGEF-IEC

INSTITUCIONES AMERICANAS

U.S.Geological Survey – Natural hazards

Earthweek – A diary of the Planet

FEMA-Federal Emergency Management Agency

CAIC-Colorado Avalanche Information Center

NASA – Earth Observatory – Natural Event

Darmouth flood observatory

NACIONES UNIDAS

Relief Web: project of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)

UNOSAT – UNITAR’s Operational Satellite Applications Programme

PreventionWeb

 

ONG’S

Geólogos del Mundo