Crèdits acadèmics dels cursos de llengua catalana del 2022-2023

Crèdits dels cursos de llengua catalana
Curs Modalitat Hores Nivell MECR Crèdits de lliure elecció UB European Credit Transfer System
Bàsic 1 Presencial 30 h A1 3 CLE UB 3 ECTS
Bàsic 1 En línia 30 h A1 3 CLE UB 3 ECTS
Bàsic 2 Presencial 40 h A2 4 CLE UB 4 ECTS
Bàsic 2 Semipresencial 40 h A2 4 CLE UB 4 ECTS
Bàsic 2 En línia 40 h A2 4 CLE UB 4 ECTS
Bàsic (1 + 2) Presencial 80 h A2 8 CLE UB 8 ECTS
Elemental Presencial 60 h B1 6 CLE UB 6 ECTS
Elemental Presencial 60 + 20 h B1 8 CLE UB 8 ECTS
Elemental Semipresencial 80 h B1 8 CLE UB 8 ECTS
Elemental En línia 80 h B1 8 CLE UB 8 ECTS
Intermedi Presencial 60 h B2 6 CLE UB 6 ECTS
Intermedi Semipresencial 80 h B2 8 CLE UB 8 ECTS
Intermedi En línia 80 h B2 8 CLE UB 8 ECTS
Suficiència Presencial 80 h C1 8 CLE UB 8 ECTS
Suficiència Semipresencial 80 h C1 8 CLE UB 8 ECTS
Superior Presencial 80 h C2 8 CLE UB 8 ECTS
Superior Semipresencial 80 h C2 8 CLE UB 8 ECTS
Redacció de textos Presencial 15 h   1 CLE UB 1 ECTS

Excepte en el curs Superior (C2), per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim d’un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.

* Els crèdits de lliure elecció i ECTS dels cursos Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental, Intermedi i Suficiència es reconeixen només als estudiants escolaritzats fora de Catalunya.