Primer semestre de l’any acadèmic 2018-2019

Bàsic 1 (A1) Preus dels cursos

 • Bàsic 1 al Facultat d’Economia i Empresa 30 h
  Calendari Horari
  Del 30 d’agost al 7 de setembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
  Del 3 al 10 de setembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  Del 8 al 31 d’octubre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 14 a 16 h
  Del 22 d’octubre al 10 de desembre de 2018 (Inscripció) Dilluns i dimecres, de 12 a 14 h
  Del 5 al 28 de novembre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 14 a 16 h
 • Bàsic 1 al campus de Sants30 h
  Calendari Horari
  Del 28 d’agost al 4 de setembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  Del 30 d’agost al 7 de setembre de 2018
  (llengua vehicular: anglès)
  De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
  Del 30 d’agost al 7 de setembre de 2018 De dilluns a divendres, de 15.30 a 20 h
  Del 8 al 31 d'octubre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 19 a 21 h
  Del 5 al 28 de novembre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 19 a 21 h
 • Bàsic 1 a la Facultat de Geografia i Història 30 h
  Calendari Horari
  Del 8 al 31 d’octubre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 14 a 16 h
 • Bàsic 1 a la Facultat de Filologia 30 h
  Calendari Horari
  Del 30 d’agost al 7 de setembre de 2018 De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

  Del 15 d’octubre al 8 de novembre de 2018 (Inscripció)

  De dilluns a dijous, de 12.30 a 14.30 h
 • Bàsic 1 al campus de Mundet 30 h
  Calendari Horari
  Del 15 d’octubre al 8 de novembre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 14 a 16 h
 • Bàsic 1 en línia 30 h
  Calendari Horari
  Del 22 d’octubre al 14 de desembre de 2018 Dedicació de 30 hores

Bàsic 2 (A2) Preus dels cursos

 • Bàsic 2 al campus de Sants 40 h
  Calendari Horari
  Del 2 d’octubre al 13 de desembre de 2018 (Inscripció) Dimarts i dijous, de 19 a 21 h
 • Bàsic 2 a la Facultat d’Economia i Empresa 40 h
  Calendari Horari
  Del 8 d’octubre al 12 de desembre de 2018 (Inscripció) Dilluns i dimecres, de 12 a 14 h
 • Bàsic 2 a la Facultat de Geografia i Història 40 h
  Calendari Horari
  Del 12 de novembre al 17 de desembre de 2018 (Inscripció) De dilluns a dijous, de 14 a 16 h
 • Bàsic 2 a la Facultat de Filologia 40 h
  Calendari Horari
  Del 2 d’octubre al 13 de desembre de 2018 (Inscripció) Dimarts i dijous, de 14 a 16 h
 • Bàsic 2 en línia 40 h
  Calendari Horari
  Del 22 d’octubre al 20 de desembre de 2018 Dedicació de 40 hores

Elemental semipresencial (B1) Informació sobre la inscripció Preus dels cursos

 • Elemental al campus de Sants40 h presencials + 20 h virtuals
  Calendari Horari

  Del 8 d’octubre al 12 de desembre de 2018

  (examen: 17 i 19 de desembre)

  Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h

Intermedi semipresencial (B2) Informació sobre la inscripcióPreus dels cursos

 • Nivell intermedi al campus de Sants 40 h presencials + 20 h virtuals
  Calendari Horari

  Del 8 d’octubre al 12 de desembre de 2018

  (examen: 17 i 19 de desembre)

  Dilluns i diemcres, de 19 a 21 h

Suficiència (C1) Informació sobre la inscripció Preus dels cursos

 • Nivell de suficiència al campus de Sants 80 h
  Calendari Horari
  Del 16 d’octubre de 2018 al 21 de març de 2019 (examen: dissabte 30 de març) Dimarts i dijous, de 19 a 21 h

Superior (C2) Informació sobre la inscripció Preus dels cursos

 • Nivell superior al campus de Sants 80 h
  Calendari Horari

  Del 15 d’octubre de 2018 al 18 de març de 2019

  (examen: dissabte 30 de març)

  Dilluns i dimecres, de 8 a 10 h

  Del 16 d’octubre de 2018 al 21 de març de 2019

  (examen: dissabte 30 de març)

  Dimarts i dijous, de 19 a 21 h
 • Nivell superior a la Facultat de Filologia 80 h
  Calendari Horari

  Del 15 d’octubre de 2018 al 18 de març de 2019

  (examen: dissabte 30 de març)

  Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h

Cursos per a personal acadèmic de la UB (C1)