Inscripció

Cursos de nivells Bàsic 1 (A1), Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2), Suficiència (C1) i Superior (C2)

 

Matriculació presencial a l’Administració dels Serveis Lingüístics a partir del 13 de gener i fins a 10 dies abans de la data de començament de cada curs. La matrícula està oberta a estudiants de la UB i a públic extern.

 

Matriculació en línia: cursos Bàsic 1 i Bàsic 2.

Documentació necessària

 • El DNI o el passaport.
 • Els estudiants de la UB han de portar algun document que demostri que són estudiants de la UB o que han estat acceptats en aquesta Universitat el curs 2019-2020.
 • Els estudiants d’intercanvi han de portar un document que acrediti la seva vinculació a la UB.
 • Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir el descompte que els correspon.
 • Les persones que es vulguin inscriure als cursos de llengua general i ja tinguin altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.
 • Per matricular-se a un curs, s’ha d’acreditar el nivell anterior amb el certificat o diploma corresponent. En el cas que no es pugui acreditar, cal fer una prova de nivell. L’import és de 6 € per a l’accés als cursos de suficiència i superior.
 • Per fer una prova de nivell s'ha de venir a l'Administració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona abans de les 17 h.

Pagament

Una vegada emplenat l’imprès de matrícula, s’ha de fer el pagament en qualsevol oficina d’alguna d’aquestes entitats bancàries:

 • BBVA
 • Banco Santander

També es pot pagar per Internet amb targeta de crèdit, amb la informació disponible a l’imprès de la matrícula.

Administració dels cursos

Administració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Campus de Sants
Carrer Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Metro: Sants Estació (L3 i L5)
Telèfon: 934 035 478
formacio.sl@ub.edu

Horari:
Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Tardes dels dilluns i dijous, de 16 a 18 h (proves de nivell fins a les 17 h)

Condicions

 • Si algun curs no arriba al nombre mínim d'alumnes es pot anul·lar. Només en aquest cas, es retornarà l'import de la matrícula.
 • Si el nombre de places d’un curs es completa abans d’acabar-se el termini d’inscripció, es tanca la matrícula d’aquest curs.
 • La inscripció no es considera formalitzada fins que no s’ha abonat l’import corresponent.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumne no es pot canviar de grup sense l’autorització de la secretaria dels cursos.
 • Per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.
 • El professor comunicarà a l’alumnat de cada curs el llibre de text o el dossier que haurà de comprar per seguir el curs.
 • En cas que l’estudiant suspengui el curs, té dret a una segona convocatòria d’examen.