Inscripció als cursos del primer semestre del curs 2023-2024

Inscripció als cursos del segon semestre del curs 2023-2024

Inscripció als cursos d’estiu de 2024

Cursos intensius de nivell Bàsic 1 (A1) de llengua catalana de setembre de 2023

El període d’inscripció comença el 9 de juny de 2023. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos s’adrecen principalment a estudiants universitaris de fora de Catalunya que volen venir a estudiar-hi. Estan oberts també a qualsevol persona que vulgui començar a aprendre català, però té preferència l’alumnat UB.

Cursos de llengua catalana de nivells Bàsic 1 (A1), Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència (C1) que comencen a partir de l’octubre de 2023

El període d’inscripció comença el 4 de setembre de 2023. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos estan oberts a estudiants de la UB i a públic extern.

Curs de llengua catalana de nivell Superior (C2)

Els Serveis Lingüístics poden oferir un nombre determinat de places en el curs de nivell Superior (C2). Per aquest motiu el procediment d’adjudicació de places es farà per sorteig i inclourà els passos següents:

 1. Inscripció al sorteig: per mitjà d’un enllaç que apareixerà al costat del curs. El formulari d’inscripció funcionarà el temps suficient per permetre la inscripció de les persones interessades.
  En enviar el formulari, l’aspirant rebrà un correu electrònic amb el número assignat pel sorteig d’inscripció.
  Es pot fer la inscripció al sorteig encara que no es pugui acreditar el nivell C1.
  La inscripció implica l’acceptació de les bases del sorteig.
 2. Sorteig: tindrà lloc el dia hàbil posterior a la data en que s’acabi el termini d’inscripció al sorteig.
 3. Comunicació del resultat del sorteig: el dia del sorteig, o el dia hábil posterior, les persones que obtinguin plaça al curs rebran un correu electrònic on se’ls indicarà com han de formalitzar la matrícula.

Aquest curs està obert a estudiants de la UB i a públic extern.

Nota sobre el nivell C2 de català

Cursos intensius de nivell Bàsic 1 (A1) de llengua catalana de gener-febrer de 2024

El període d’inscripció comença el 22 de novembre de 2022. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos s’adrecen principalment a estudiants universitaris de fora de Catalunya que volen venir a estudiar-hi. Estan oberts també a qualsevol persona que vulgui començar a aprendre català, però té preferència l’alumnat UB.

Cursos de llengua catalana de nivells Bàsic 1 (A1), Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència (C1) que comencen a partir de febrer de 2024

El període d’inscripció comença el 16 de gener de de 2023. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos estan oberts a estudiants de la UB i a públic extern.

Curs de llengua catalana de nivell Superior (C2)

Els Serveis Lingüístics poden oferir un nombre determinat de places en el curs de nivell Superior (C2). Per aquest motiu el procediment d’adjudicació de places es farà per sorteig i inclourà els passos següents:

 1. Inscripció al sorteig: per mitjà d’un enllaç que apareixerà al costat del curs. El formulari d’inscripció funcionarà des de les 12:00 del 24 de gener fins a les 12:00 del 27 de gener de 2023.
  En enviar el formulari, l’aspirant rebrà un correu electrònic amb el número assignat pel sorteig d’inscripció.
  Es pot fer la inscripció al sorteig encara que no es pugui acreditar el nivell C1.
  La inscripció implica l’acceptació de les bases del sorteig.
 2. Sorteig: tindrà lloc l’1 de febrer de 2023, a les 10:00, en una aula de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, carrer Melcior de Palau, 140.
 3. Comunicació del resultat del sorteig: a partir de l’1 de febrer de 2023 els aspirants que obtinguin plaça al curs rebran un correu electrònic on se’ls indicarà com han de formalitzar la matrícula.

Aquest curs està obert a estudiants de la UB i a públic extern.

Nota sobre el nivell C2 de català

Inscripció a distància

Curs A1: inscripció a través de l’enllaç que apareix al costat de cada curs.

Cursos dels nivells A2, B1, B2, i C1: cal enviar un correu a sl.inscripcio.cursos@ub.edu on indiqueu el curs al qual us voleu matricular. Si no teniu un certificat dels Serveis Lingüístics, hi haureu d’adjuntar el document acreditatiu del nivell anterior al qual us voleu inscriure. Si no disposeu de cap acreditació de català, us enviarem les instruccions per fer la prova de nivell en línia.

Les places són limitades! Enviar un correu a sl.inscripcio.cursos@ub.edu no garanteix plaça al curs.

Les places són limitades!

Cursos intensius de nivell Bàsic 1 (A1) i Bàsic (A1 + A2) de llengua catalana

El període d’inscripció comença el 8 de maig de 2023. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos s’adrecen principalment a estudiants universitaris de fora de Catalunya que volen venir a estudiar-hi, però estan oberts també a qualsevol persona que vulgui començar a aprendre català.

Cursos de llengua catalana de nivells Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència (C1)

El període d’inscripció comença el 8 de maig de 2023. La inscripció es podrà fer a distància o presencialment a l’Administració dels Serveis Lingüístics. Els cursos estan oberts a estudiants de la UB i a públic extern.

Curs de llengua catalana de nivell Superior (C2)

Els Serveis Lingüístics poden oferir un nombre determinat de places en el curs de nivell Superior (C2). Per aquest motiu el procediment d’adjudicació de places es farà per sorteig i inclourà els passos següents:

 1. Inscripció al sorteig: per mitjà d’un enllaç que apareixerà al costat del curs. El formulari d’inscripció funcionarà des de les 12:00 del 23 de maig fins a les 12:00 del 24 de maig de 2022.
  En enviar el formulari, l’aspirant rebrà un correu electrònic amb el número assignat pel sorteig d’inscripció.
  La inscripció implica l’acceptació de les bases del sorteig.
 2. Sorteig: tindrà lloc el 26 de maig de 2022, a les 10:00, al Centre d’Autoaprenentatge de Sants, carrer Melcior de Palau, 140.
 3. Comunicació del resultat del sorteig: el 27 de maig de 2022 els aspirants que obtinguin plaça al curs rebran un correu electrònic on se’ls indicarà com han de formalitzar la matrícula.

Aquest curs està obert a estudiants de la UB i a públic extern.

Nota sobre el nivell C2 de català

Inscripció a distància

Curs A1: inscripció a través de l’enllaç que apareixerà al costat de cada curs.

Cursos dels nivells A2, B1, B2, i C1: cal enviar un correu a sl.inscripcio.cursos@ub.edu on indiqueu el curs al qual us voleu matricular. Si no teniu un certificat dels Serveis Lingüístics, hi haureu d’adjuntar el document acreditatiu del nivell anterior al qual us voleu inscriure. Si no disposeu de cap acreditació de català, us enviarem les instruccions per fer la prova de nivell en línia.

Les places són limitades! Enviar un correu a sl.inscripcio.cursos@ub.edu no garanteix plaça al curs.

Inscripció presencial

Podeu fer la inscripció de manera presencial a l’Administració dels Serveis Lingüístics.

Cursos dels nivells A2, B1, B2 i C1: si no teniu un certificat dels Serveis Lingüístics, haureu de portar el document acreditatiu del nivell anterior. Si no disposeu de cap acreditació de català, abans de venir haureu d’escriure a sl.inscripcio.cursos@ub.edu i us enviarem un enllaç per fer una prova de nivell.

Abans de l’inici del curs

Uns dies abans de l’inici del curs, s’enviarà un correu amb la informació necessària.

Proves d’accés

L’alumne que es vulgui inscriure en un curs determinat i no tingui cap comprovant d’haver superat els nivells anteriors haurà de fer una prova de nivell. En cas d’inscripció a distància, les persones que hagin de fer la prova de nivell rebran les instruccions corresponents. Les proves de nivell consten de la redacció d’un text, unes preguntes tipus test i una part oral; es faran durant tot el període d’inscripció.

Documentació necessària per a la inscripció presencial

 • El DNI o el passaport.
 • Els estudiants de la UB han de portar algun document que demostri que són estudiants de la UB o que han estat acceptats en aquesta Universitat el curs 2023-2024.
 • Els estudiants d’intercanvi han de portar un document que acrediti la seva vinculació a la UB.
 • Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir el descompte que els correspon.
 • Les persones que es vulguin inscriure als cursos de llengua general i ja tinguin altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.
 • Per matricular-se a un curs, s’ha d’acreditar el nivell anterior amb el certificat o diploma corresponent. En el cas que no es pugui acreditar, cal fer una prova d’accés.

Pagament

En el cas de la inscripció a distància, el sistema permet el pagament amb targeta bancària.

En el cas de la inscripció presencial, cal fer el pagament amb l’imprès de matrícula en qualsevol oficina d’aquestes entitats bancàries:

 • BBVA
 • Banco Santander

Amb la informació disponible a l’imprès de la matrícula també es pot fer el pagament per Internet amb targeta bancària.

Condicions

 • Si algun curs no arriba al nombre mínim d’alumnes es pot anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula.
 • Quan s’arriba al límit de places es tanca la inscripció al curs.
 • Cal abonar la matrícula com a mínim una setmana abans de l’inici del curs.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumne no es pot canviar de grup sense l’autorització de la secretaria dels cursos.
 • Si per algun motiu l’estudiant no pot assistir al curs, ho ha de comunicar com més aviat millor a sl.catala.inicial@ub.edu, perquè una altra persona pugui aprofitar la plaça.
 • Excepte en el curs de nivell superior, per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim del 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.

Administració dels cursos

Metro: Sants Estació (L3 i L5)
Telèfon: 934 035 478
sl.formacio@ub.edu

Horari
 • Matins: de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00
 • Tardes: dimecres, de 16:00 a 18:00 (tancat de l’1 de juny al 10 de setembre)

Avís: amb motiu del tancament dels edificis de la Universitat de Barcelona durant el període de vacances d’estiu, l’Administració dels Serveis Lingüístics estarà tancada de l’1 al 19 d’agost, ambdós inclosos.