Inscripció

Cursos de nivells Bàsic 1 (A1), Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2), Suficiència (C1) i Superior (C2)

 

Matriculació presencial a l’Administració dels Serveis Lingüístics a partir de l'1 de setembre i fins a 10 dies abans de la data de començament de cada curs. La matrícula està oberta a estudiants de la UB i a públic extern.

 

Matriculació en línia de B1 i B2: a partir del 3 de setembre .

Matriculació en línia de C1 i C2: a partir del 15 de setembre .

 

 

Nivells A1 i B1

Podeu fer la inscripció des del formulari de la pàgina del curs. Si teniu dubtes sobre el vostre nivell, podeu enviar un correu a <inscripciocursos.sl@ub.edu>.

 

Nivells B2, C1 i C2

Per fer la inscripció al cursos de nivells B2, C1 i C2 escriviu un correu a <inscripciocursos.sl@ub.edu> i adjunteu el certificat del nivell de català assolit. Segons el certificat que aporteu i el nivell que vulgueu fer us enviarem l’enllaç al formulari d’inscripció o les instruccions per fer la prova d’accés en línia.

 

 

Proves d’accés

L’alumne que es vulgui inscriure en un curs determinat i no tingui cap comprovant d’haver superat els nivells anteriors haurà de fer una prova d’accés. Les persones que hagin de fer la prova d'accés han d'enviar un correu a <inscripciocursos.sl@ub.edu> i rebran les instruccions corresponents. Les proves d’accés consten de la redacció d'un text, unes preguntes tipus test i una part oral; es faran durant tot el període de matriculació.

 

Documentació necessària

 • El DNI o el passaport.
 • Els estudiants de la UB han de portar algun document que demostri que són estudiants de la UB o que han estat acceptats en aquesta Universitat el curs 2020-2021.
 • Els estudiants d’intercanvi han de portar un document que acrediti la seva vinculació a la UB.
 • Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir el descompte que els correspon.
 • Les persones que es vulguin inscriure als cursos de llengua general i ja tinguin altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.
 • Per matricular-se a un curs, s’ha d’acreditar el nivell anterior amb el certificat o diploma corresponent. En el cas que no es pugui acreditar, cal fer una prova de nivell.

Pagament

Una vegada emplenat l’imprès de matrícula, s’ha de fer el pagament en qualsevol oficina d’alguna d’aquestes entitats bancàries:

 • BBVA
 • Banco Santander

També es pot pagar per Internet amb targeta de crèdit, amb la informació disponible a l’imprès de la matrícula.

Administració dels cursos

Administració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Campus de Sants
Carrer Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Metro: Sants Estació (L3 i L5)
Telèfon: 934 035 478
formacio.sl@ub.edu

Horari:
Matins: de dilluns a dijous de 10 a 13 h

Condicions

 • Si algun curs no arriba al nombre mínim d'alumnes es pot anul·lar. Només en aquest cas, es retornarà l'import de la matrícula.
 • Si el nombre de places d’un curs es completa abans d’acabar-se el termini d’inscripció, es tanca la matrícula d’aquest curs.
 • La inscripció no es considera formalitzada fins que no s’ha abonat l’import corresponent.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumne no es pot canviar de grup sense l’autorització de la secretaria dels cursos.
 • Per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.
 • El professor comunicarà a l’alumnat de cada curs el llibre de text o el dossier que haurà de comprar per seguir el curs.
 • En cas que l’estudiant suspengui el curs, té dret a una segona convocatòria d’examen.