Inscripció

Cursos de nivells Bàsic 1 (A1), Bàsic 2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2), Suficiència (C1) i Superior (C2)

 

Matriculació presencial a l’Administració dels Serveis Lingüístics a partir del 13 de gener i fins a 10 dies abans de la data de començament de cada curs. La matrícula està oberta a estudiants de la UB i a públic extern.

 

Matriculació en línia: cursos Bàsic 1 i Bàsic 2.

Documentació necessària

 • El DNI o el passaport.
 • Els estudiants de la UB han de portar algun document que demostri que són estudiants de la UB o que han estat acceptats en aquesta Universitat el curs 2019-2020.
 • Els estudiants d’intercanvi han de portar un document que acrediti la seva vinculació a la UB.
 • Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir el descompte que els correspon.
 • Les persones que es vulguin inscriure als cursos de llengua general i ja tinguin altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.
 • Per matricular-se a un curs, s’ha d’acreditar el nivell anterior amb el certificat o diploma corresponent. En el cas que no es pugui acreditar, cal fer una prova de nivell. L’import és de 6 € per a l’accés als cursos de suficiència i superior.

Pagament

Una vegada emplenat l’imprès de matrícula, s’ha de fer el pagament en qualsevol oficina d’alguna d’aquestes entitats bancàries:

 • BBVA
 • Banco Santander

També es pot pagar per Internet amb targeta de crèdit, amb la informació disponible a l’imprès de la matrícula.

Administració dels cursos

Administració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Campus de Sants
Carrer Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Metro: Sants Estació (L3 i L5)
Telèfon: 934 035 478
formacio.sl@ub.edu

Horari:
Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Tardes dels dilluns i dijous, de 16 a 18 h

Condicions

 • Si algun curs no arriba al nombre mínim d'alumnes es pot anul·lar. Només en aquest cas, es retornarà l'import de la matrícula.
 • Si el nombre de places d’un curs es completa abans d’acabar-se el termini d’inscripció, es tanca la matrícula d’aquest curs.
 • La inscripció no es considera formalitzada fins que no s’ha abonat l’import corresponent.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumne no es pot canviar de grup sense l’autorització de la secretaria dels cursos.
 • Per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.
 • El professor comunicarà a l’alumnat de cada curs el llibre de text o el dossier que haurà de comprar per seguir el curs.
 • En cas que l’estudiant suspengui el curs, té dret a una segona convocatòria d’examen.