Acreditació de coneixements de català per a PDI

PDIConvocatòria ordinària del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència

La prova per obtenir el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència consta d’una part oral i una part escrita. Els aspirants han de demostrar que poden expressar-se amb fluïdesa i correcció en català, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de la gramàtica i de la llengua escrita formal. Es pot consultar l'estructura, les valoracions de l'examen i un model de prova (solucionari).

El certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència de la Universitat de Barcelona és equivalent a tots els efectes al nivell de suficiència (C1) de la Generalitat de Catalunya.

Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència

La Universitat de Barcelona ofereix al personal docent de la institució la possibilitat d’acreditar coneixements de català per mitjà d’unes proves específiques que es convoquen dues vegades l’any: al juny / juliol i al desembre.

Els membres del PDI que superen les proves reben el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència, el qual permet acreditar coneixements de català tant a la Universitat de Barcelona com en qualsevol àmbit acadèmic, professional o de l’Administració pública en què es demani aquest nivell (C1 del MECR). Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar les convocatòries.

 

Curs de preparació per obtenir el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència

Certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència, 40 h
curs virtual amb sessions de videoclasse
Calendari Horari de les videoclasses

Del 13 d’abril al 17 de juny*

Examen escrit: 18 de juny

Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30 h

PROPER CURS: PRIMER SEMESTRE (setembre-octubre 2021)

Aquest curs és exclusiu per a PDI de la Universitat de Barcelona.

Acreditació per a la docència universitària

El nivell de català que es demana en certes modalitats de contractació o en concursos de provisió de places de personal docent a les universitats catalanes és el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1) o algun certificat equivalent, segons la taula d’equivalències establerta per la Generalitat de Catalunya.

Preparació per a les proves per obtenir el Certificat

Els Serveis Lingüístics de la UB organitzen cursos específics per preparar les proves del Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència. Es pot obtenir informació d’aquests cursos en aquesta mateixa pàgina o consultant el programa general de cursos de català de cada semestre. Als centres d’autoaprenentatge de català de la Universitat s’ofereix informació sobre el contingut de les proves i assessorament personalitzat per a les persones que s’hi presenten. També es poden consultar l’estructura de l’examen.

Coneixements necessaris

Les proves per obtenir el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència consten d’una part oral i una part escrita. Els aspirants han de demostrar que poden expressar-se amb fluïdesa i correcció en català, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de les normes bàsiques de l’ortografia i de la llengua escrita formal. Es poden consultar els documents relacionats amb el programa i el curs a www.cifalc.cat/certificats-de-catala/

Equivalències entre certificats

La Generalitat de Catalunya ha establert una taula d’equivalències entre certificats de llengua catalana expedits per diverses organitzacions. Segons aquesta taula, el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència de la Universitat de Barcelona és equivalent al nivell de suficiència (C1) de la Generalitat.

 

 

PDI Atenció lingüística PDI +2

Atenció lingüística personalitzada per a l’acreditació del PDI que ha demanat l’exempció de català a les convocatòries de places docents a la UB.

Pàgina amb: recursos de formació, curs específic intensiu i convocatòria extraordinària

 

Més informació

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Telèfon: 934 035 478
Adreça electrònica: formacio.sl@ub.edu