Acreditació de coneixements de català per a PDI

PDI Certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència

La Universitat de Barcelona ofereix al personal docent de la institució la possibilitat d’acreditar coneixements de català per mitjà d’unes proves específiques que es convoquen dues vegades l’any: al juny / juliol i al desembre. La propera prova es farà el desembre de 2017. Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar les convocatòries.

Els membres del PDI que superen les proves reben el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència, el qual permet acreditar coneixements de català tant a la Universitat de Barcelona com en qualsevol àmbit acadèmic, professional o de l’Administració pública en què es demani aquest nivell (C1 del MECR).

Curs de preparació per obtenir el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència

Proper curs

Certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència 40 h al Campus de Sants
Calendari Horari
Del 3 d'octubre al 14 de desembre de 2017 Dimarts i dijous, de 19 a 21 h

Inscripció gratuïta al curs per formulari electrònic.

Acreditació per a la docència universitària

El nivell de català que es demana en certes modalitats de contractació o en concursos de provisió de places de personal docent a les universitats catalanes és el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1) o algun certificat equivalent, segons la taula d’equivalències establerta per la Generalitat de Catalunya.

Preparació per a les proves per obtenir el Certificat

Els Serveis Lingüístics de la UB organitzen cursos específics per preparar les proves del Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència. Es pot obtenir informació d’aquests cursos en aquesta mateixa pàgina o consultant el programa general de cursos de català de cada semestre. Als centres d’autoaprenentatge de català de la Universitat s’ofereix informació sobre el contingut de les proves i assessorament personalitzat per a les persones que s’hi presenten. També es poden consultar les orientacions per al programa del curs.

Coneixements necessaris

Les proves per obtenir el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència consten d’una part oral i una part escrita. Els aspirants han de demostrar que poden expressar-se amb fluïdesa i correcció en català, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de les normes bàsiques de l’ortografia i de la llengua escrita formal. Es poden consultar els documents relacionats amb el programa i el curs:

Orientacions per al programa

Estructura de l’examen
Valoració de l’examen
Model de l’examen escrit i oral
Model de correcció

 

Equivalències entre certificats

La Generalitat de Catalunya ha establert una taula d’equivalències entre certificats de llengua catalana expedits per diverses organitzacions. Segons aquesta taula, el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència de la Universitat de Barcelona és equivalent al nivell de suficiència (C1) de la Generalitat.

Més informació

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Telèfon: 934 035 478
Adreça electrònica: formacio.sl@ub.edu