Acreditació de coneixements de català per a PDI

PDI

Certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència

La Universitat de Barcelona ofereix al personal docent de la institució la possibilitat d’acreditar coneixements de català per mitjà d’unes proves específiques que es convoquen dues vegades l’any: al juny / juliol i al desembre. La propera prova es farà el 30 de juny de 2017. Els professors interessats s'hi podran inscriure, de manera gratuïta, mitjançant un formulari electrònic que estarà disponible fins al 26 de juny. Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar les convocatòries.

Els membres del PDI que superen les proves reben el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència, el qual permet acreditar coneixements de català tant a la Universitat de Barcelona com en qualsevol àmbit acadèmic, professional o de l’Administració pública en què es demani aquest nivell (C1 del MECR).

Curs de preparació per obtenir el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència

Proper curs

Certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència 40 h a Filologia
Calendari Horari
Del 20 d'abril al 27 de juny de 2017 Dimarts i dijous, de 14 a 16 h

Inscripció gratuïta per formulari electrònic. Formulari electrònic d'inscripció en aquesta pàgina a partir de març.

Acreditació per a la docència universitària

El nivell de català que es demana en certes modalitats de contractació o en concursos de provisió de places de personal docent a les universitats catalanes és el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1) o algun certificat equivalent, segons la taula d’equivalències establerta per la Generalitat de Catalunya.

Preparació per a les proves per obtenir el Certificat

Els Serveis Lingüístics de la UB organitzen cursos específics per preparar les proves del Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència. Es pot obtenir informació d’aquests cursos en aquesta mateixa pàgina o consultant el programa general de cursos de català de cada semestre. Als centres d’autoaprenentatge de català de la Universitat s’ofereix informació sobre el contingut de les proves i assessorament personalitzat per a les persones que s’hi presenten. També es pot consultar la descripció de la prova i veure’n algun model a la pàgina web de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), organisme que coordina la formació i l’acreditació en llengua catalana dins les universitats de Catalunya.

Coneixements necessaris

Les proves per obtenir el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència consten d’una part oral i una part escrita. Els aspirants han de demostrar que poden expressar-se amb fluïdesa i correcció en català, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de les normes bàsiques de l’ortografia i de la llengua escrita formal. Hi ha un model de prova a la pàgina web de la Comissió Interuniversitària de Formaciói Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

Equivalències entre certificats

La Generalitat de Catalunya ha establert una taula d’equivalències entre certificats de llengua catalana expedits per diverses organitzacions. Segons aquesta taula, el Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència de la Universitat de Barcelona és equivalent al nivell de suficiència (C1) de la Generalitat.

Més informació

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Telèfon: 934 035 478
Adreça electrònica: formacio.sl@ub.edu