Acreditació de coneixements de català per al PDI

PDICertificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

La Universitat de Barcelona ofereix al personal docent de la institució la possibilitat d’acreditar els coneixements de català per mitjà d’unes proves que es convoquen dues vegades l’any: al juny/juliol i al desembre.

Els membres del PDI que superen les proves reben el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1), que permet acreditar coneixements avançats de català tant a la Universitat de Barcelona com en qualsevol altre àmbit acadèmic, professional o de l’Administració pública en què es demani aquest nivell. Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar-ne les convocatòries.

Equivalències reconegudes per la Generalitat de Catalunya

Les persones que van cursar l’educació secundària a Catalunya o bé tenen algun títol o certificat de català, poden comprovar en aquesta taula d’equivalències de la Generalitat de Catalunya si tenen reconegut el nivell de suficiència en llengua catalana (C1). Aquesta taula és un resum de les equivalències previstes a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

Lliurament de certificats

Cal presentar el certificat de suficiència en llengua catalana (C1) o d’un nivell superior a l’Oficina d’Afers Generals de la facultat corresponent.

Curs de preparació per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

Aquest curs és exclusiu per al PDI de la Universitat de Barcelona i serveix per preparar l’examen per a l’obtenció del certificat de suficiència per la docència (C1).

En el marc del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, i després del requeriment del certificat de suficiència a tot el PDI de la Universitat de Barcelona que encara no el té acreditat, els Serveis Lingüístics amplien l’oferta de cursos i convocatòries per tal de donar cabuda a tot el personal que ho requereixi.

Per seguir el curs amb aprofitament són necessaris els coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell B2 del MECR. La prova de nivell no és obligatòria, però la matrícula de les persones que no tinguin aquest nivell de competències podrà ser anul·lada a l’inici del curs per indicació del professor. Si voleu sol·licitar una prova de nivell, dirigiu-vos a suficiencia.pdi@ub.edu.

La docència tindrà lloc per videoconferència. Les classes es gravaran i estaran disponibles al Campus Virtual del curs fins al dia de la convocatòria d’examen.

El PDI de la UB gaudeix de l’exempció en el pagament de la matrícula d’aquests cursos.

Suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (C1)40 h
Calendari Videoconferències Inscripció
Del 21 de setembre al 9 de novembre de 2022Inscripció Dilluns, dimecres i divendres, de 16:00 a 18:00 De l’1 al 7 de setembre
Del 10 d’octubre al 14 de desembre de 2022Inscripció Dilluns i dimecres, de 18:00 a 20:30 Del 8 al 22 de setembre
Del 13 d’octubre al 15 de desembre de 2022Inscripció Dimarts i dijous, de 18:00 a 20:30 Del 8 al 22 de setembre

Formulari de preinscripció

Si esteu interessats en un curs, empleneu aquest formulari de preinscripció. En haver-lo processat, l’equip tècnic de l’Àrea de Formació dels Serveis Lingüístics es posarà en contacte amb vosaltres.

Per sol·licitar la inscripció als cursos, si us plau adreceu-vos a suficiencia.pdi@ub.edu.

Si voleu rebre un avís per correu electrònic quan s’hagi publicat la programació dels cursos i convocatòries del segon semestre del curs 2022-2023, si us plau consigneu les vostres dades a través d’aquest formulari.

Estem treballant en l’oferta de cursos i convocatòries del primer semestre del curs 2023-2024 específicament adreçats al PDI de la UB. Si voleu rebre un avís tan bon punt hàgim publicat nova informació, empleneu aquest formulari.

Sessions informatives sobre la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

Es programen, prèviament a cada convocatòria d’examen, un seguit de sessions informatives que seran impartides per un docent amb llarga experiència en la docència i les proves d’aquest nivell. Aquestes sessions s’adrecen a tot el PDI que tingui previst presentar-se a la convocatòria i, molt especialment, al personal que ja té assolides les competències del nivell de suficiència en llengua catalana i es prepara la prova per lliure.

L’objectiu de les sessions informatives és donar a conèixer, d’una banda, l’estructura de la prova i els barems amb què s’avaluarà els examinands, i de l’altra, explicar els aspectes organitzatius i el desenvolupament pràctic de la convocatòria. Després de les intervencions d’un docent i d’un tècnic dels Serveis Lingüístics, s’oferirà un espai d’interacció on es resoldran els dubtes i consultes dels candidats. Tot plegat amb la missió d’ajudar el PDI a fer front a l’examen amb més garanties d’èxit.

Les sessions tenen lloc de 16:00 a 18:00, són telemàtiques i queden enregistrades al Campus Virtual a disposició dels participants.

Durant el primer semestre del curs 2022-2023 s’oferiran noves sessions informatives sobre la prova de suficiència per a la docència (C1), d’acord amb el calendari de convocatòries. Si voleu rebre un avís tan bon punt hàgim publicat nova informació, empleneu aquest formulari.

Properes sessions informatives:

 • Dimarts 13 de setembre de 2022
 • Dijous 1 de desembre de 2022

Per inscriure’s a una sessió informativa només cal emplenar aquest formulari.

Convocatòria de la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

A la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1) els aspirants han de demostrar que poden expressar-se en català amb fluïdesa i correcció, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de la gramàtica i de la llengua escrita formal.

La part escrita té lloc de 9:45 a 13:45 a la facultat o campus que s’anunciï per a cada convocatòria, amb un descans de mitja hora entre la primera i la segona part.

Les proves orals s’organitzen al llarg de la mateixa setmana de la prova escrita. Es tindrà en compte la disponibilitat horària dels candidats, que podran consignar les seves preferències a través d’un formulari que rebran a l’adreça de correu UB unes setmanes abans de la prova escrita.

És possible presentar-se a la prova per lliure, és a dir, sense haver seguit abans el curs. Amb tot, els Serveis Lingüístics es reserven el dret d’anul·lar la matrícula d’un candidat si ha quedat demostrat que el seu nivell és inferior al necessari per superar la prova.

Els examinands lliures poden inscriure’s a la sessió informativa prèvia a la convocatòria a la qual es presenten. Vegeu l’apartat sobre les session informatives.

Per conèixer millor la prova són útils els documents publicats al web de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació I Acreditació Lingüístiques de Catalunya):

El PDI de la UB gaudeix de l’exempció en el pagament de la matrícula d’aquestes proves. Tot i això, si un candidat no es presenta a la convocatòria que ha sol·licitat, serà penalitzat i haurà d’abonar la matrícula la propera vegada que s’inscrigui.

Convocatòria de setembre de 2022

 • Dia: dimarts 27 de setembre de 2022
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
  Edifici de Sants
  Melcior de Palau, 140. Barcelona

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció

Convocatòria de novembre de 2022

 • Dia: dimecres 9 de novembre de 2022
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: per determinar

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció

Convocatòria de desembre de 2022

 • Dia: divendres 16 de desembre de 2022
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: Facultat d’Economia i Empresa (Av. Diagonal, 690-696)

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

  La propera convocatòria ordinària serà al juny/juliol de 2023.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a suficiencia.pdi@ub.edu.
Convocatòries 2023

Durant l’any 2023 es preveu fer quatre convocatòries de la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1): dues d’ordinàries al febrer i al juny, i dues d’extraordinàries encara per programar.

Curs de nivell de suficiència (C1) dins de l’oferta d’estiu de 2022

Aquest és un curs adreçat al públic general al qual el PDI també es pot inscriure. Si hi esteu interessats, trobareu més informació a la pàgina d’inscripció als cursos d’estiu de 2022.

* Vacances durant el mes d’agost. Es reprenen les classes l’1 de setembre.
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 80 h
Calendari Videoconferència Classe presencial
Del 28 de juny al 4 d’octubre de 2022* Dimarts, de 18:00 a 19:30 Dijous, de 18:00 a 20:30
Aquest curs té 40 h de docència (25 h de classe presencial i 15 h de classe per videoconferència) i 40 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual. Els exàmens es faran de manera presencial. Escrit: dissabte 8 d’octubre de 2022. Oral: 5 i 6 d’octubre de 2022.

Més informació

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

suficiencia.pdi@ub.edu