Preus dels cursos de llengua catalana

Curs Modalitat Hores Nivell MECR Alumnat de la UB Usuari extern
Bàsic 1 Presencial 30 h A1 85 € 170 €
Bàsic 1 Presencial 40 h A1 85 € 221 €
Bàsic 1 A distància 30 h A1 85 € 170 €
Bàsic 2 Presencial 40 h A2 135 € 230 €
Bàsic 2 Semipresencial 40 h A2 135 € 230 €
Bàsic 1 + 2 Semipresencial 80 h A2 169 € 443 €
Elemental Presencial 60 h B1 270 € 366 €
Elemental Semipresencial 80 h B1 260 € 350 €
Intermedi Semipresencial 80 h B2 260 € 350 €
Suficiència Semipresencial 80 h C1 315 € 450 €
Superior Semipresencial 80 h C2 315 € 500 €
Llenguatge jurídic català Presencial 60 h   188 € 263 €

Les persones que disposin del carnet d’Alumni UB tindran un 10 % de descompte sobre els preus de la matrícula.

L’import de la matrícula només es retorna en cas de cancel·lació del curs per part dels Serveis Lingüístics.