2020-2021 Projecte de recerca

Avaluació dels impactes del vessament de petroli a la costa de Bahia: accions de protecció sanitària i ambiental.

Finançat per: Coordinació de Perfeccionament de Personal de Nivell Superior (CAPES), Brasil.Codi: ENTREMARES20191391534P.

Per investigar l’impacte del vessament de petroli en la salut de les comunitats afectades de Bahia, la investigació participativa basada en la comunitat, amb components qualitatius i epidemiològics, guiarà el procés de producció de tecnologies sanitàries per supervisar i tenir cura de la població exposada. Aquest estudi respon directament a les necessitats socials i d’investigació urgents, en referència al vessament de petroli, per reduir les exposicions i minimitzar l’impacte sobre la salut: el desenvolupament d’estudis epidemiològics de base amb comunitats exposades permetrà identificar l’associació entre exposició i efectes sobre salut i futurs estudis de cohort per detectar efectes crònics de l’exposició a contaminants químics en la salut humana; valorar el rendiment dels serveis sanitaris en els llocs més afectats i desenvolupar tecnologies similars de prevenció de desastres; identificar la relació entre el tipus i la freqüència d’exposicions de petroli i l’impacte a curt termini sobre la salut a les poblacions exposades; utilitzar els resultats de la investigació per desenvolupar, en col·laboració amb els socis de la comunitat, eines de comunicació de riscos i intervenció en la exposició a la salut.

Membres del grup d’investigació: Rita Rego (IP – Universidade Federal da Bahia), Cristina Larrea Killinger.

 

Share This