2020-2023 Projecte I+D+i – Retos – Coordinat.

Menjar importa: riscos ambientals i incerteses alimentàries en persones grans.

Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació (Projecte I+D+i – Retos – Coordinat. Subprojecte 2. Codi: PID2019-104253RB-C22)

L’objectiu fonamental d’aquest projecte coordinat és donar resposta als reptes als que s’enfronta la societat espanyola i les seves institucions davant la necessitat d’aconseguir una alimentació més justa, saludable i sostenible en un context que dista de ser política i socioeconòmicament estable i on la creixent precarització ha tingut repercussions en l’increment de la desigualtat social i en l’empitjorament de les condicions de vida de les persones més vulnerables. Emmarcada en el repte 6 de Ciències Socials i Humanitats i Ciència amb i per a la Societat (i articulada amb el repte 1 de Salut, canvi demogràfic i benestar i el repte 2, la qualitat i seguretat dels aliments), la nostra recerca pretén contribuir a transformar les polítiques socials i econòmiques per a abordar l’envelliment i el canvi demogràfic, l’exclusió social i la pobresa i, al seu torn, promoure estils de vida saludables i sostenibles. Sabent que la (in)seguretat alimentària està recollida de forma fragmentada en l’agenda política espanyola, aquesta recerca planteja abordar-la holísticamente. Això col·loca en el centre del debat les diverses formes d’inseguretat alimentària que avui coexisteixen, la seva naturalesa i abast, i en particular, com es manifesten en un dels grups amb més pes demogràfic i més vulnerable, les persones grans. En la mesura en què aquest projecte se centra en aquells factors econòmics i socioculturals que limiten l’accés equitatiu de les persones a un dels requeriments bàsics per a la subsistència, analitzarem l’impacte desigual que el sistema de gènere té en les diverses formes d’inseguretat alimentària (accessibilitat i innocuïtat) i els seus efectes en la salut. El Subprojecte 2 estudiarà aquells aspectes dels itineraris alimentaris que condicionen i/o determinen que l’alimentació de les persones grans sigui més o menys saludable i ambientalment sostenible, donant compte de la seva heterogeneïtat en funció del gènere, classe social, estructura familiar i lloc de residència (rural/urbà). La sostenibilitat de les dietes, d’acord amb els ODS de l’Agenda 2030, va més enllà de garantir la innocuïtat nutricional o biològica dels aliments, sent necessari millorar les condicions econòmiques i socioculturals que permetin garantir una nova transició alimentària. En aquest sentit, es pretenen analitzar les pràctiques alimentàries que posen en risc la salut de les persones grans, pel fet de no poder tenir accés a una alimentació segura. S’explorarà si l’absència d’establiments amb diversitat d’aliments assequibles i saludables en l’entorn que envolta a les persones grans incrementa aquestes formes d’inseguretat alimentària. De la mateixa manera, s’analitzarà com és percebut el risc alimentari i les incerteses a l’exposició de CTP en la mesura que són persones més vulnerables als possibles efectes nocius, comprometent-los a no gaudir d’un envelliment saludable. S’examinaran quines són les iniciatives socials de participació ciutadana que promouen una alimentació més saludable i sostenible i les propostes alternatives al compliment de la seguretat alimentària a la par/al marge dels models de l’agroindústria. Finalment, s’espera poder comparar com perceben els llecs i els experts els riscos nutricionals i ambientals, tenint en compte factors com la confiança/desconfiança, actitud, i formes de comunicació i educació dels riscos.

Membres del grup d’investigació: Cristina Larrea-Killinger (IP), Jordi Gascón, Andrés Fontalba, Miguel Company, Maite Ojeda, Juan P. Arrébola, Araceli Muñoz, Maria Clara Moraes Prata Gaspar, Yaiza Pérez, Ursula Verthein, Patrícia Moreira Ferreira, Claudia Juzwiak.

Share This