INVESTIGACIÓ

Projectes

Projectes en curs

Menjar importa

Menjar importa

Menjar importa. Els desafiaments d’una alimentació inclusiva, saludable i sostenible per a un millor envelliment. 2020-2024.

Vessament petroli

Estudi epidemiològic del vessament de petroli en Bahia, Brasil

Estudi epidemiològic de l’impacte del vessament de petroli brut en la costa de Bahia, Brasil: salut, ambient i seguretat alimentària. 2020-2023.

Vegetals per a una millor envelliment

Vegetals per a una millor envelliment

Vegetals per a una millor envelliment: millorar la qualitat de les pràctiques d’alimentació entre les persones grans. 2020-2022.

Projectes finalizats

SocAmbCOV

SocAmbCOV

Efectes de les condicions vitals i socioeconòmiques i de biomarcadors de contaminants
immunodepressors en l’estat immunitari basal, la resposta a la infecció per SARS-CoV-2 i l’evolució clínica de la COVID-19. 2020-2021.

Cuerpos tóxicos: etnoepidemiología sociocultural de la contaminación interna por Compuestos Tóxicos Persistentes (CTP) en España

Estudi EMBA

Avaluació de l’eficàcia de les recomanacions dietètiques i de l’estil de vida per reduir l’exposició a productes químics ambientals en dones embarassades: un pre-post estudi pilot. 2020-2021.

Vessement petroli salut i protecció ambiental

Vessament de petroli en Bahia, salut i protecció ambiental

Avaluació dels impactes del vessament de petroli en la costa de la Bahia. Accions de salut i protecció ambiental. 2020-2021.

Salut reproductiva

Salut reproductiva

Salut reproductiva: fem fora els tòxics de les nostres (noves) vides. 2020-2021.

Confiança i responsabilitat

Estudi MUMFOOD

Percepció del risc de contaminació per CTP a través de l’alimentació en dones embarassades i lactants: Estudi MUMFOOD. 2018-2020.

Consum alimentari i salut

Consum alimentari i salut

Consum alimentari i salut: efectes en la salut materna i infantil del Compostos Tòxics Persistents presents en els aliments. 2017.

Confianza y responsabilidad en el consumo alimentario

Confiança i responsabilitat alimentària en l'embaràs

Confiança i responsabilitat en el consum alimentari de les dones embarassades i lactants a Espanya: narratives i etnografies sobre els riscos de la contaminació interna per CTP. 2015-2017

Cuerpos tóxicos: etnoepidemiología sociocultural de la contaminación interna por Compuestos Tóxicos Persistentes (CTP) en España

Cossos tòxics

Cossos tòxics: etnoepidemiologia sociocultural de la contaminació interna per Compostos Tòxics Persistents (CTP) a Espanya. 2011-2013.

Share This