2020-2023 Projecte I+D+i – Retos – Coordinat.

Menjar importa

Els desafiaments d’una alimentació inclusiva, saludable i sostenible per a un millor envelliment

L’objectiu fonamental d’aquest projecte coordinat és donar resposta als reptes als que s’enfronta la societat espanyola i les seves institucions davant la necessitat d’aconseguir una alimentació més justa, saludable i sostenible en un context que dista de ser política i socioeconòmicament estable i on la creixent precarització ha tingut repercussions en l’increment de la desigualtat social i en l’empitjorament de les condicions de vida de les persones més vulnerables.

Emmarcada en el repte 6 de Ciències Socials i Humanitats i Ciència amb i per a la Societat (i articulada amb el repte 1 de Salut, canvi demogràfic i benestar i el repte 2, la qualitat i seguretat dels aliments), la nostra recerca pretén contribuir a transformar les polítiques socials i econòmiques per a abordar l’envelliment i el canvi demogràfic, l’exclusió social i la pobresa i, al seu torn, promoure estils de vida saludables i sostenibles.

L’objectiu dels dos subprojectes que conformen aquesta investigació és descobrir els problemes de (in) seguretat alimentària que, donat que afecten a la gent gran, cal resoldre de manera urgent.

Sabent que la (in)seguretat alimentària està recollida de forma fragmentada en l’agenda política espanyola, aquesta recerca planteja abordar-la holísticamente. Això col·loca en el centre del debat les diverses formes d’inseguretat alimentària que avui coexisteixen, la seva naturalesa i abast, i en particular, com es manifesten en un dels grups amb més pes demogràfic i més vulnerable, les persones grans.

En la mesura en què aquest projecte se centra en aquells factors econòmics i socioculturals que limiten l’accés equitatiu de les persones a un dels requeriments bàsics per a la subsistència, analitzarem l’impacte desigual que el sistema de gènere té en les diverses formes d’inseguretat alimentària (accessibilitat i innocuïtat) i els seus efectes en la salut.

Coordinat per: MARC -Universitat Rovira i Virgili

Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació (Projecte I+D+i – Retos – Coordinat. Subprojecte 2. Codi: PID2019-104253RB-C22)

Convocatòria: Programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Codi projecte: EIN2020-112290

Periode: setembre 2020-setembre 2023

Mabel Gracia Arnaiz

Investigadora Principal - Subprojecte 1

Catedràtica del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili.

mabel.gracia@urv.cat 

 

Cristina Larrea-Killinger

Principal Investigator - Subproject 2

Professora titular del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.

larrea@ub.edu

 

Informació i contacte:

ruthecheverria@ub.edu | (+34) 696 929 118

#ComerImporta

Share This