2017 Projecte de recerca

Consum alimentari i salut

Efectes en la salut materna i infantil del Compostos Tòxics Persistents presents en els aliments

El projecte està centrat en la formació i la divulgació sobre els compostos tòxics persistents (CTP) en el sector sanitari, i s’adreça als pediatres, llevadores, infermeres i ginecòlegs del centres d’atenció primària i hospitalaris.

L’objectiu principal consisteix a ampliar i millorar la informació sobre els consells alimentaris, incloent-hi el paper dels riscos ambientals de les substàncies químics persistents en les fases d’embaràs, lactància i alimentació dels infants.

Es van realitzar tres tipus d’actuacions: a) la formació del personal sanitari (seminari); b) analitzar els discursos i les pràctiques del professionals sanitaris en relació amb els consells alimentaris (recerca qualitativa); c) l’elaboració i la difusió de materials educatius i formatius dirigits a aquest mateix sector (guia de bones pràctiques, cartells i web).

Coordinat per: Oservatori de l’Alimentació (ODELA)

Finançat per: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria: Convocatòria General de Subvencions 2017

Codi projecte: 17S05083-001

Periode: gener 2017 – desembre 2017

Cristina Larrea-Killinger

Investigadora Principal

Professora titular del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.

larrea@ub.edu

 

Membres de l’equip:

  • Juan Pedro Arrebola (U. de Granada)
  • Arantza Beguería
  • Miguel Company (U. de Almería)
  • Montserrat Fábregas (Hospital del Mar, Barcelona)
  • Andrés Fontalba (U. de Almería)
  • Cristina Larrea Killinger (U. de Barcelona)
  • Araceli Muñoz (U. de Barcelona)

Share This