2020-2023 Projecte de recerca

Estudi epidemiològic del vessament de petroli en Bahia (Brasil)

Estudi epidemiològic de l’impacte del vessament de petroli brut en la costa de Bahia (Brasil): salut, ambient i seguretat alimentària

En el litoral del Brasil està en curs un gran desastre amb vessament d’oli brut que ve sent considerat el major de la història del país i un dels més extensos registrats en el món. Va ser identificat oficialment en 30/8/2019 i, fins a 29/11/2019, hi havia aconseguit nou Estats del Nord-est i dos del Sud-est, el que representa 59% del total de 7.367 km de la costa brasilera. Les taques d’oli brut van ser identificades en 130 municipis i 1009 localitats. Bahia va ser el estado mais aconseguit (IBAMA, 2019). Les poblacions potencialment exposades a l’oli són visitants de les platges, manglars i estuaris per a oci, turisme i treball. No obstant això, no hi ha dades quantitatives d’aquest nombre fins al moment. En termes generals, milers de persones treballen i freqüenten les platges aconseguides, consumeixen pescats i mariscos produïts en aquest extens litoral, demandant accions eficaces de sanitat pública i seguretat alimentària i nutricional, fins llavors insuficients. Són pescadors artesanals i marisqueres, treballadors ambulants, restaurants, bars en les platges, treballadors informals del processament i tractament de pescats, funcionaris de la neteja pública, turistes i banyistes en general.

L’objectiu general es analitzar els impactes del vessament d’oli en la salut de les comunitats afectades en el litoral de l’Estat de Bahia (Brasil) i construir accions en conjunt amb aquestes comunitats.

Toxicitat i risc a la salut humana. El petroli brut conté diversos productes químics amb toxicitat humana coneguda o sospita (EPC, 2017), entre els quals els policíclics aromàtics (HPA) que són tòxics, carcinògens i mutagènics. Exposició aguda a l’oli brut pot causar irritació en els ulls, afeccions respiratòries, cefalea, nàusees, vòmits, depressió del SNC (Sammarco et al., 2016). La ingestió d’aliments contaminats pot dur a la irritació gastrointestinal, insuficiència hepàtica i renal, alteracions cardíaques i dermatologiques. Exposició del llarg termini pot causar problemes gastrointestinals, hepàtics, renals, respiratoris, cardíacs, psicomotors, mentals, endocrins i reproductius, a més de càncer (Rusiecki et al., 2018). Efectes psicosocials i en la salut mental resultants de les pèrdues econòmiques i de la interrupció d’activitats de treball són conseqüències indirectes de l’accident amb fugida d’oli brut.

El projecte estudia els impactes en la salut de la població relacionats al vessi d’oli brut en el litoral de l’Estat de Bahia. Tractarà de les relacions entre salut, ambient i treball amb abordatges de l’epidemiologia, salut ambiental, polítiques públiques de salut. La pregunta cèntrica d’aquest projecte és: Com el vessament d’oli brut impacta la salut de comunitats afectades? Aquesta pregunta guiarà el procés de producció de tecnologies de salut en conjunt amb les comunitats per a l’acompanyament i cura de la població exposada.

Coordinat per: Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Finançat per: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil)

Convocatòria: Programa Ciencia do Mar

Codi del projecte:  440784/2020-4

Periode:  juny 2020 – juny 2023

Rita Rego

Investigadora Principal

Professora titular del Departamento de Medicina Preventiva i Social de la Universidade Federal da Bahia.

ritarego@ufba.br

 

Membres de l’equip:
  • Cristina Larrea Killinger (U. de Barcelona)
Share This