Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+ FORA UE. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS  KA107: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia) i els països associats.
En funció del finançament assigna i de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat, que es concreta a la convocatòria.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

INFORMACIÓ GENERAL:


ERASMUS+ ESTUDIS FORA DE LA UE (CURS 2022-2023)

 

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA Del 7 al 18 de novembre de 2022

CONVOCATÒRIA:

fletxaText convocatòria
fletxaAnnex 1
fletxaDEA

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centresd Adscrits:
fletxa Ajuda aplicatiu
fletxa Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

Aquí nou RESOLTA

Marta Hidalgo
erasmus.ka107@ub.edu

 

ERASMUS+ ESTUDIS FORA DE LA UE (CURS 2022-2023)

 

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA Del 19 d'abril al 27 de maig de 2022nou

CONVOCATÒRIA:

fletxaText convocatòria
fletxaAnnex
fletxaDEA

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centresd Adscrits:
fletxa Ajuda aplicatiu
fletxa Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

Aquí RESOLTA Carolina Mansilla
erasmus.ka107@ub.edu
RESOLTA

Ampliació del termini: 17 de gener de 2022

Del 13 de desembre de 2021 al 15 de gener de 2022

CONVOCATÒRIA:

Esmena d'ampliació de termini
fletxaText convocatòria
fletxaAnnex
fletxaDEA

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centresd Adscrits:
fletxa Ajuda aplicatiu
fletxa Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


aquí

RESOLTA Carolina Mansilla
erasmus.ka107@ub.edu

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS FORA DE LA UE (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCADA

Des del 4 al 29 d'octubre de 2021

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

fletxa Text convocatòria
fletxafletxa DEA

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
fletxa Ajuda aplicatiu
fletxa Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


- Estudiants centres adscrits:
fletxa Ajuda aplicatiu centres adscrits
fletxaOferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

-E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT
-
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu
-
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
-Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
-Escola Superior de Relacions Públiques
-
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
-
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC)

ha quedat deserta

TANCADA Carolina Mansilla
erasmus.ka107@ub.edu

 

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCADA

Des del 8 de març fins al 30 d'abril

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
DEA

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


- Estudiants centres adscrits:
fletxa Ajuda aplicatiu centres adscrits
fletxa Centres:(APLICACIÓ)

-E.U. d'Hoteleria i Turisme CETT
-
E.U. d'Infermeria Sant Joan de Déu
-
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
-Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
-Escola Superior de Relacions Públiques
-
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
-
Institut Nacional d'Educació Física (INEFC)

aquí NOU

TANCADA Carolina Mansilla
erasmus.ka107@ub.edu

Sessió informativa presentació i Pàgina web nou

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

El finançament del programa Erasmus+ KA107 s'indica a la mateixa convocatòria i/o annex.

 

 

 

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 29.11.2022
imatge de maquetació