Manuals i Videotutorials

En aquesta pàgina us posarem una sèrie de Manuals i Videotutorials d'ajuda per orientar, sobretot als nous usuaris, sobre el funcionament del SAP i les seves transaccions principals.

Aquests manuals i videotutorials estaran disponibles en diferents formats:

V = Vídeo de curta durada sobre un tema específic. (Necessari altaveus o auriculars per sentir-lo).

M = Minimanual sobre un tema específic en format pdf o word.

 

És la nostra intenció incrementar aquesta llista amb nous videotutorials a mesura que els anem creant, així com revisar i actualitzar els ja existents.

Manuals i Videotutorials
Tema
Títol
Creat per
Sap inicial M-Introducció al SAP (Menú, personalització) SAP Original
Missatges Error SAP M-Missatges Error SAP USEF
     
Canvi Exercici M-Consulta documents arrossegats any anterior Gerència-MAP
     
Comptabilitat Pressupostària Estructura pressupostària, CEGE USEF-pendent-EJG
Comptabilitat Pressupostària Fases pressupostàries B-R-A-D-O USEF-pendent-EJG
NC's i MC's Creació de NC i MC USEF-pendent-EJG
Crear Subunitats d'un CEGE M-Creació de Subunitat d'un CEGE USEF
Alta Partida Pressupostària M-Alta d'una Partida Pressupostària USEF
     
Creditors V-Tipus de Creditors Compabilitat-MCR
Creditors M-Donar d'alta un Creditor Compabilitat-MCR
Creditors V-Visualització d'un Creditor Compabilitat-MCR
Deutors M-Donar d'alta un Deutor Comptabilitat-MCR
     
Comprar a la UB V-Introducció a les Comandes Compres-JAP
Comprar a la UB V-Verificacions i parametrització Comanda Compres-JAP
Comprar a la UB V-Crear Comanda Menor Compres-JAP
Comprar a la UB V-Crear Comanda Homologada Compres-JAP
Comprar a la UB V-Crear AD d'una Comanda Compres-JAP
Comprar a la UB V-Log alliberament de Comandes Compres-JAP
Comprar a la UB V-Comanda - Crear adreça de lliurament alternativa Compres-JAP
     
Crear Ajust AD M-Incrementar o disminuir un AD USEF
Crear Ajust AD amb Comanda M-Modificar Comanda per Ajustar AD USEF
     
Factures Paper-mail-efactura UDF-pendent-MCM
Factures 1a Safata (OCR) completar/validar UDF-pendent-MCM
Factures 2a Safata (associar fres a obligacions) USEF-pendent-EJG
Factures M-Pagament Factures Moneda Estrangera USEF
Factures M-Pagar Factura i Abonament: Mateix creditor i mateix import USEF
     
Barrat de Documents M-Procediment Barrat de Documents Comptabilitat
Anul.lació i Barrat de documents Anul.lació i Barrat (diferències) USEF-pendent-EJG
     
Tramitació expedients Consulta arbre de tramitació USEF-pendent-EJG
     
Viatges V-Introducció als Viatges UB Compres-JAP
Viatges V-Demanar pressupost d'un viatge Compres-JAP
Viatges V-Complimentar i tramitar formulari Compres-JAP
Viatges V-Complimentar SV-AG Compres-JAP
Viatges V-Introducció eina Autoreserva Compres-JAP
Viatges M-Tramitació de Viatges Comptabilitat-MCR
     
Actius Fixos V-Què s'inventaria? Patrimoni-JCS
Actius Fixos V-Crear Actiu Fix Patrimoni-JCS
Actius Fixos V-Visualitzar Clase i Grup Subgrup Actiu Fix Patrimoni-JCS
     
Bestretes Caixa Fixa USEF-pendent-EJG
Bestretes M-Justificació de bestreta a proveïdor Tresoreria-RRL
     
Projectes V-Canvis Data Validesa PEP C-Recerca-EC
Projectes V-Justificació Projectes de Recerca C-Recerca-EC i AP
     
Facturació a Clients M-Conceptes facturables i obertura partides Pressupostos-ONG
Facturació a Clients M-Sol.licitud factures (Factura i eFactura) C-Ingressos-MRB
Facturació a Clients M-Recaptació d'Ingressos a Comptabilitat C-Ingressos-MRB
Facturació a Clients M-Consulta Ingressos (95xxx...) Tresoreria-RRL
     
Tresoreria V-Consulta Ingressos Tresoreria Tresoreria-RRL
     
Explotació de la Informació Consulta d'Expedients USEF-pendent-EJG
Explotació de la Informació M-Llistat Execució Global de Despesa USEF
Explotació de la Informació M-Llistat Despeses Tipus 15 (antic SICUB) USEF
     
Bloquejos de Crèdit M-Consulta Bloquejos de Crèdit Gerència-MA
     
Contractació Administrativa Sistemes informació i Formularis OCA-pendent
Contractació Administrativa Procediment POSA OCA-pendent
Contractació Administrativa V-Gestió de Contractes OCA-SRM
Contractació Administrativa V-Gestió de Contractes MEN OCA-TCF
Contractació Administrativa V-Gestió de Contractes ASM OCA-TCF
Contractació Administrativa V-Consola de Control d'Imports OCA-TCF
Contractació Administrativa V-Llista d'Acords Marc OCA-TCF
Contractació Administrativa V-Llista Codis CPV OCA-TCF
Contractació Administrativa M-Obligació de generar l'Informe justificatiu (pdf) en els contractes MEN OCA
     
Informació Fiscal V-Tutorial sobre IVA C-Fiscal-MHT
Informació Fiscal V-Tutorial sobre IRPF C-Fiscal-MHT

 

Contacte

 • Unitat de Suport Econòmic Financer
 • USEF
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Tel.: 9340 20809
 • Tel.: 9340 20810
 • usef@ub.edu
 • Qui som?
Campus d'Excel·lència BKC HUBc
 • Universitat de Barcelona - USEF
 • usef@ub.edu
 • Tel. 9340 20809
 • Última actualització: 9-09-2021