Legalització de documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona

Versió per imprimir

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document.

 

I.- Legalització de documents per via diplomàtica

a) Tipus de documents que es legalitzen per aquesta via

 

 • Títols universitaris de caràcter oficial expedits pel Rector de la UB dels estudis de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, grau o màster oficial i doctorat.
 • Certificats substitutoris del títol.
 • Certificacions acadèmiques oficials dels estudis de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, grau, màster oficial i doctorat.
 • Certificats o diplomes ICE (CAP).
 • Certificats de suficiències investigadores.
 • Diploma d'Estudis Avançats (DEA).
 • Altres certificacions relatives a estudis oficials amb validesa en tot el territori nacional.

Consulta els requisits de presentació dels documents

 

b) Procediment de legalització

 

Cal distingir dos procediments diferents per a la legalització de documents per via diplomàtica segons el país de destí del document estigui o no adherit al Conveni de l’Haia:

 

  CONVENI DE L'HAIA   NO CONVENI DE L'HAIA
1r.

Ministeri d'Educació

Delegació del Govern en Catalunya
Alta Inspecció d'Educació
C/ Bergara, 12, 5è
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

Correu electrònic: legalizaciones.cat@correo.gob.es

És necessari sol·licitar cita prèvia

veure mapa

1r

Ministeri d'Educació

Delegació del Govern en Catalunya:
Alta Inspecció d'Educació
C/ Bergara, 12, 5è
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

Correu electrònic: legalizaciones.cat@correo.gob.es

Cita prèvia: https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU&locale=es

veure mapa

2n

Ministeri de Justícia (en qualsevol d'aquests departaments)

2n

Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

Subdirecció General d'Assumptes Jurídics Consulars
Servei de legalitzacions
C/ Pardiñas, 55 (cantonada carrer Padilla)
28006 Madrid
Tel. 91 379 16 63

És necessari sol·licitar cita prèvia

veure mapa

a) Gerència Territorial de Justícia
Administració i Registre General
C/ Caballero 52-56
08014 Barcelona
Tel: 93 349 41 80

Correu electrònic:

gerencia.barcelona@mju.es

Cita prèvia

veure mapa

b) Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia

Av. Lluís Companys, 14-16

Planta baixa

08010 Barcelona

Telèfon: 93 486 61 87

Correu electrònic:

postiles.barcelona@xij.gencat.cat

veure mapa

    3r Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on ha de sortir efecte el document.

més informacióMés informació: Ministeri d'Educació

 

II.- Legalització de documents per via notarial

a) Tipus de documents que es legalitzen per aquesta via

 

 • Certificat de Proves d'accés a la Universitat (PAU).
 • Certificacions adjuntant programes d'assignatures relatives a estudis oficials de la Universitat de Barcelona.
 • Diplomes d'extensió universitària o màsters propis.
 • Diplomes d'especialitats mèdiques (escoles professionals).
 • Certificacions de l'Escola d'Idiomes Moderns.
 • Certificacions i títols d'estudis propis i de formació permanent de la UB*.
 • Certificacions i diplomes de postgrau de la Universitat de Barcelona.
 • Altres certificacions relatives a estudis propis de la Universitat de Barcelona.

Consulta els requisits de presentació dels documents

 

b) Procediment de legalització

 

Cal distingir dos procediments diferents per a la legalització de documents per via notarial, segons el país de destí del document estigui o no adherit al Conveni de l’Haia:

 

  CONVENI DE L'HAIA   NO CONVENI DE L'HAIA
1r.

Notaria Valencia 279
C/ València, 279, àtic
08009 Barcelona
Tel. 93 487 08 94

Correu electrònic: notaria@notariabcnvalencia279.com

veure mapa

 

1r

Notaria Valencia 279
C/ València, 279, àtic
08009 Barcelona
Tel. 93 487 08 94

Correu electrònic: notaria@notariabcnvalencia279.com

veure mapa

 

2n

Col·legi de Notaris
C/ del Notariat, 2
08001 Barcelona
Tel. 93 317 48 00

Correu electrònic: apostillas@catalunya.notariado.org

veure mapa

2n

Col.legi de Notaris
C/ del Notariat, 2
08001 Barcelona
Tel. 93 317 48 00

Correu electrònic: apostillas@catalunya.notariado.org

veure mapa

    3r

Ministeri de Justícia
Secció Legalitzacions
Calle Bolsa, núm. 8
28012 Madrid
Tel. 902 007 214

Cita prèvia:

https://citaprevia.mjusticia.gob.es/

ver mapa

    4t

Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació
Subdirecció General d'Assumptes Jurídics Consulars
Servei de legalitzacions
C/ Pardiñas, 55 (cantonada carrer Padilla)
28006 Madrid
Tel. 91 379 16 63

És necessari sol·licitar cita prèvia

veure mapa

    Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on ha de sortir efecte el document.

* En el cas de títols expedits per més d'una universitat, cal adreçar-se a les notaries on estiguin recollides les signatures dels càrrecs acadèmics de cadascuna de les universitats que figurin en el títol.

 

III.- Requisits de presentació dels documents

Els documents a legalitzar han de complir els següents requisits:

 

 • Han de ser sempre originals i, en el cas de legalització per via diplomàtica, han d’estar redactats, al menys, en castellà.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES D'ENSENYAMENTS OFICIALS

 

 • Les certificacions acadèmiques d'ensenyaments oficials, amb signatura manuscrita o digital del degà o secretari de centre, han de contenir la indicació del càrrec i el nom complet. No es poden reconèixer rúbriques signades per Ordre, Absència o Autorització.
 • En el cas de legalització dels programes de les assignatures cursades, aquests han d'anar acompanyats d'un certificat emès pel centre que doni fe que els programes que s'acompanyen han estat cursats per l'interessat. Totes les pàgines han d'anar numerades i segellades per la Universitat de Barcelona.
 • Aquests documents s'hauran de legalitzar per via diplomàtica i han d'iniciar el tràmit de legalització directament en el Ministeri d'Educació.
 • Si el tràmit de legalització per via diplomàtica de títols oficials (no signats encara per la persona interessada) el realitza una persona diferent a l'interessat, caldrà aportar un poder notarial emès per un notari. Si aquest poder està emès per un notari de fora d'Espanya, aquest haurà d'estar postil·lat o legalitzat. El Ministeri no realitzarà cap tràmit si només es presenta una autorització reconeguda per un notari.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES D'ENSENYAMENTS PROPIS I DE FORMACIÓ PERMANENT

 

 • Els documents d'ensenyaments propis i de formació permanent (postgraus, màsters i extensió universitària) de la Universitat de Barcelona, han de tenir signatura manuscrita i iniciar el tràmit previ de reconeixement de signatura a Gestió Acadèmica (es recomana sol·licitar cita prèvia).
 • En el cas de legalització dels programes de les assignatures cursades, aquests han d'anar acompanyats d'un certificat emès pel centre que doni fe que els programes que s'acompanyen han estat cursats per l'interessat. Totes les pàgines han d'anar numerades i segellades per la Universitat de Barcelona.

La persona interessada ha de sol·licitar el reconeixement de signatura a l'Oficina d'Afers Generals i Accés. Es recomana demanar cita prèvia.

 

Sol·licitar cita prèvia

 

   

  Gestió Acadèmica – Afers Generals i Accés
  Pavelló Rosa , Recinte de la Maternitat
  Trav. De les Corts, 131-159
  08028 Barcelona
  E-mail: ga.afersgenerals@ub.edu

  veure mapa

   

  Horari d’atenció:
  Matins: dimarts, dimecres i dijous de 9'30 a 13’30 hores (aquest horari és susceptible de variació en els períodes de Nadal, Setmana Santa i ponts).

  El mes d'agost el servei romandrà tancat.

   

   

Vies de legalització

Contacte

excel HUBc BKC