L’Observatori Social de “la Caixa” guardona dos projectes de recerca social
 • Data: 05/12/2019

  L’Observatori Social de “la Caixa” ha concedit els projectes “Does working while studying matter for graduates’ employability? The role of job-field match” i “Evolution of the elements that characterize the precarious youth employment model between 2008 and 2018"

  L’Observatori Social de “la Caixa”, a la “Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral”, ha concedit els següents projectes: 


  El projecte titulat “Does working while studying matter for graduates’ employability? The role of job-field match” és coordinat pel Dr. Antonio Di Paolo.

  Aquest estudi té a com a objectiu investigar si treballar durant els estudis universitaris afecta l'ocupabilitat dels graduats espanyols, considerant els possibles efectes diferencials en funció de la relació entre l’activitat laboral abans de la graduació i el contingut dels estudis universitaris. A més, no només s’analitza l’ocupabilitat en termes de tenir feina un cop finalitzats els estudis o no, sinó que també s’estimen els efectes corresponents en termes de qualitat de l’ocupació (guanys, estabilitat, encaix amb la formació i satisfacció laboral).

   

  D’una altra banda, la Dra. Maria Carme Riera i Prunera participa en el projecte "Evolution of the elements that characterize the precarious youth employment model between 2008 and 2018".

  Aquesta estudi té com a objectiu analitzar l'evolució dels factors que caracteritzen el model d'ocupació juvenil precària a Espanya en el període 2008-2018 i, per tant, si la precarietat actual és més intensa que en les generacions anteriors.

  La qüestió d’investigació a la qual s’adreça el projecte és doble. D’una banda, si les ofertes de treball a Espanya adreçades a joves des del 2008 es caracteritzen per una major temporalitat, parcialitat involuntària, sobrequalificació i baixos salaris i demostrar si està emergint un nou “model” d’ocupació precària. D’altra banda, pretén aprofundir en els sectors en què aquesta situació pot haver empitjorat.