AQR analitza els efectes de diferents factors locals en la propagació de la COVID-19 en el territori català
 • Data: 22/06/2020
  En notes breus que aniran sent publicades al llarg dels propers dies, es sintetizen els resultats dels efectes de la densitat de població, les condicions meteoròlogiques i la situació socioeconòmiques, entre d'altres. Enllaç a la página web d’AQR sobre el COVID-19: https://www.ub.edu/aqr/covid19/

  Una síntesi dels detalls tècnics per l’obtenció dels resultats es proporciona en aquesta Nota metodològica.


  Incidència de les proves  (AQR COVID-19 / #11)
  CAT   CAST   ENG
  El nombre declarat de persones infectades és el resultat de la incidència de les proves sobre la població i de la incidència de casos positius sobre les proves. Aquests components han d'estudiar-se individualment per tenir una imatge actual de la propagació de la COVID-19 i de les polítiques que impulsen la seva gestió.

  Impacte sobre el turisme (AQR COVID-19 / #10)
  CAT   CAST    ENG
  L’impacte de la crisi COVID-19 sobre el turisme suposarà una davallada de més del 20% en les principals macromagnituds (facturació, PIB i Ocupats) de l’economia catalana.

  Diferències entre municipis urbans i rurals (AQR COVID-19 / #9)
  CAT   CAST   ENG

  Les diferències observades entre zones rurals i urbanes amaguen una realitat molt més complexa de la que mostra la simple comparació de les taxes brutes de contagi.

  Efecte de la renda per càpita (AQR COVID-19 / #8)
  CAT   CAST   ENG 
  La COVID-19 ha tingut una major propagació als municipis catalans amb nivells de renda mitjans-alts, probablement degut a la seva major activitat econòmica i la menor incidència de l’atur.

  Evolució de la taxa de contagi: municipis i ABS (AQR COVID-19 / #7)
  CAT   CAST   ENG
  L’aproximació de la taxa R0 a nivell d’Àrees Bàsiques de Salut (ABS) i municipis de Catalunya permet fer una anàlisi pormenoritzada de la severitat i dinàmica de l'afectació de la COVID-19 a Catalunya, ajudant a detectar zones a on l’epidèmia ha reduït la seva velocitat de propagació.

  Evolució de la taxa de contagi (AQR COVID-19 / #6)
  CAT   CAST   ENG
  La severitat i dinàmica de l'afectació de la COVID-19 a Catalunya ha canviat al llarg del temps, i una mesura que sintetitza aquestes característiques és el càlcul de la taxa de propagació de l’epidèmia (emprant dues fonts d’informació estadística).

  Evolució espacial i temporal (AQR COVID-19 / #5)
  CAT   CAST   ENG
  L’afectació de la COVID-19 a Catalunya es caracteritza per la seva heterogeneïtat al llarg del territori, amb diferents patrons d’evolució dinàmica i de graus de persistència de la taxa de contagi.

  Efecte de la contaminació atmosfèrica (AQR COVID-19 / #4)
  CAT   CAST   ENG

  Majors nivells de contaminació atmosfèrica durant el període d’expansió de la malaltia podrien haver facilitat la propagació de la COVID-19 al llarg del territori català.

  Efecte de la situació socioeconòmica (AQR COVID-19 / #3)
  CAT   CAST   ENG
  Un elevat grau de privació socioeconòmica podria haver afavorit les elevades taxes de casos de la COVID-19 en els territoris més afectats per la malaltia.

  Efecte de les condicions meteorològiques (AQR COVID-19 / #2)
  CAT   CAST   ENG
  Es detecta una associació entre factors meteorològics (temperatura i humitat relativa) i la propagació de la COVID-19 a Catalunya durant el període de creixement exponencial de la malaltia.

  Efecte de la densitat de població
   (AQR COVID-19 / #1)
  CAT   CAST   ENG
  Atenent a l'evidència derivada de la fase de propagació més intensa de la COVID-19, el desconfinament hauria de tenir en compte la densitat de població de cada territori.


  Si vols rebre per email notificacions de les noves notes publicades, si us plau, completa aquest formulari: [+]