Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Història

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona neix de la voluntat de reunir els doctors d'aquesta Universitat, amb la intenció de promoure encara més el reconeixement no tan sols científic sinó especialment social i laboral del títol de doctor, de fomentar les activitats cultu­rals i de recerca d'aquesta institució, i també de difondre l'experiència i els avenços científics i professionals dels seus membres. Es va constituir com a associació mitjançant escriptura pública notarial a Barcelona, el 26 de gener de 1996. Els socis fundadors del Claustre de Doctors van ser el senyor Antoni Caparrós i Benedicto, rector de la Universitat de Barcelona, la senyora Anna Roigé Boté, secretaria general i els professors Albert Biayna, Núria Borrell, Salvador Claramunt, Jesús González Merlo, Claudi Mans, Miquel Martínez, Jaume Mascaró, Antoni Prevosti, Joan Tugores i Joan Vila Valentí.

Durant més de vint anys ha desenvolupat la seva activitat promovent el reconeixement social del títol de doctor i de l'activitat científica de la UB, mitjançant debats, col·loquis i altres activitats, però sobretot a través de la convocatòria anual del premi del Claustre de Doctors de la UB a les tesis doctorals, que ha permès difondre i prestigiar l'activitat dels joves doctors de la Universitat de Barcelona.  Així mateix, el Claustre de Doctors té com a finalitats refermar l'interès social en els aspectes emblemàtics i innovadors de la Universitat de Barcelona, reforçar-ne la imatge i promoure la projecció social dels doctors. Des del Claustre també es propicia la formació permanent i la cooperació amb altres entitats que tinguin uns objectius similars.

El 26 de juliol de 2016 el Claustre de Doctors es constitueix com una unitat orgànica de la nostra universitat i, en continuïtat amb l'anterior associació, manté la voluntat de difondre l'experiència i els projectes científics, acadèmics i professionals dels doctors de la UB, com també les tesis doctorals que puguin tenir un alt valor científic, i promoure la comunicació i l'intercanvi científic i cultural entre els seus membres.

Premis i distincions

L'any 1997 es va convocar el I Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals, al qual es van presentar noranta-nou candidats (amb tesis doc­torals llegides els anys 1994 i 1995). El guanyador va ser el doctor Esteban Poch López de Briñas, pel seu treball Calci i PH intracel·lulars en la hipertensió arterial essencial. Aquestes convocatòries han continuat de manera ininterrompuda fins ara. A l'apartat Tesis i publicacions es poden consultar els treballs premiats en els darrers anys.

L'any 2016 es va convocar la Distinció de la Universitat de Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Aquesta distinció té per objectiu destacar la projecció dels doctors de la UB per les seves trajectòries en activitats de divulgació o opinió que representin aportacions rellevants en els diversos àmbits de les ciències i de les humanitats, i que hagin contribuït a la projecció, difusió o valoració del coneixement i els valors científics, tècnics i socials que la Universitat de Barcelona vol promoure. La relació de persones que han merescut la distinció són a l'apartat Distincions a la divulgació.

Persones

Tot seguit relacionem, de més recent a més antic, les comissions delegades que han col·laborat a escriure i fer possible la història del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, i a qui agraïm el seu treball desinteressat.

Presidents (rectors): Joan Guàrdia Olmos (des del 12 de gener de 2020), Joan Elias Garcia, Jordi Alberch Vié, Dídac Ramírez Sarrió, Josep Samitier Martí, Màrius Rubiralta Alcañiz, Joan Tugores Ques i Antonio Caparrós Benedicto.

Vicepresidents: Maria Feliu Torruella (des del 2022), Xavier M. Triadó Ivern (des del 2017), Joan Bosch Cartes (2007-2017), José Gaspar Lorén Egea (2009-2007) i Albert Biayna Mulet (1995-2002).

Secretaris: Marta Piñol Lloret (des de 2022), Marta Giralt Oms (des del 2017), Xavier Ma. Triadó Ivern (2010-2017) i Jaume Mascaró Pons (1996-2009).

Vocals (en ordre alfabètic): Núria Borrell Felip, Salvador Claramunt  Rodríguez, M. Teresa Estrach Panella, Isabel Garcia Soler, Jesús González Merlo, Amalia Lafuente Flo, Ma. Elena Lauroba Lacasa, Claudi Mans Teixidor, Abel Mariné Font, Miquel Martínez Martín, Jaume Mascaró Pons, Jordi Ortin Rull, Antoni Prevosti, Francesc Xavier Roigé Ventura, Anna Roigé, Silvia Sánchez González, Xavier Triadó Ivern, Joan Tugores Ques i Joan Vilà Valentí.