Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Guanyadora i finalistes del XXV Premi 2021 del Claustre de Doctors

dilluns, 20 desembre, 2021

El mes de gener de 2021, la comissió delegada del Claustre de Doctors va convocar la 25a edició del Premi, en la qual podien participar els autors de tesis doctorals defensades públicament des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019 a la Universitat de Barcelona. S’hi van presentar 253 candidatures.  El jurat, presidit pel Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, i format pel Dr. Xavier M. Triadó Ivern, el Dr. Joan Bosch Cartes, el Dr. Jordi Vila Estapé, la Dra. Rosa Alcoy Pedrós, la Dra. M. Teresa Estrach Panella, el Dr. Gaspar Lorén Egea, el Dr. Josep Manel Parra Serra, el Dr. Jaume Mascaró Pons, el Dr. José Enrique Gargallo Gil, la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, el Dr. Jordi Alberch Vie i la Dra. Marta Giralt Oms, que actua com a secretària, es va constituir el 13 de juliol de 2021. Després de diverses sessions de deliberació, el 16 de desembre de 2021, a les 16’00 h. acorda el següent:

Guanyadora

Dra. Carme Uribe Codesal pel seu treball: Cortical atrophy patterns associated with cognitive impairment in Parkinson´s disease, coodirigit per la Dra. Carme Junqué Plaja i la Dra. Bàrbara Segura Fàbregas del departament de  Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.  

Accèssits:

Dr. José Luis Bernal Mera pel seu treball: Cosmology on the Edge of Lambda-Cold Dark Matter, dirigit per la Dra. Licia Verde de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Facultat de Física.

Dr. Antonio Federico Martínez Monseny,  pel seu treball  Caracterizacion de pacientes con PMM2-CDG: espectro fenotípico y correlación molecular, dirigit per la Dra. Mercedes Serrano Gimaré del l’Insititut de Recerca de l’Hospital de Sant Joan de Déu (IRSJD) i presentada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Diplomes de reconeixement:

  • Dr. Nelson Henrique da Silva Ferreira,  per la tesi: The silent voice of the pas and abstract thought base don the agricultural landscaape: a dialogic Reading of sumerian and latin literatura collective cell migration, codirigit pel Dr. Francisco de São José de Oliveirar de la Universidade de Coimbra i  la Dra. Adelina Millet Albà, del departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Facultat de Filologia i Comunicació.
  • Dra. Marion Salzer,  per la tesi Hallmark of dermal fibroblast aging, dirigida pel Dr.Salvador Aznar-Benitah  de l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) i presentada a la Facultat de Biologia.

Finalistes 

Dr. David Asensio Vilaró, per la tesi: Economia i Societat dels pobles ibèrics de l’àrea catalana a través de l’estudi dels conjunts ceràmics (segles VI-II aC),  de la Facultat de Geografia i Història

Dr.  Ignacio Becerril Romero, per la tesi: Alternative substrates for sustainable and Earth-abundant thin film photovoltaics, de la Facultat de Física

Dr. Oriol Cano Rocabayera, per la tesi: La invasió de Gambusia holbrooki en ecosistemes eutrofitzats. Dels mecanismos ecològics a la seva gestió, de la Facultat de Biologia

Dra. Sara Fernández García, per la tesi: Deciphering neuronal network alterations of the basal ganglia circuit in Huntington’s disease, de la Facultat Medicina i Ciències de la Salut

Dra. Natàlia Gorina Careta, per la tesi: Contribution of the subcortical auditory pathway to the percepción and processing of sounds, de la Facultat de Psicologia.

Dra. Neus Roca Ayats, per la tesi: Identification and funcional characterization of genètic loci involved in osteoporosis and atypical femoral fracture  de la Facultat de Biologia