Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Presentació

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, constituït com a associació mitjançant escriptura pública notarial a Barcelona, el 26 de gener de 1996, va néixer amb la voluntat de reunir els doctors d'aquesta Universitat, per tal de promoure encara més el reconeixement, no tan sols científic sinó especialment social i laboral, dels títols de doctor i fomentar les activitats culturals i de recerca d'aquesta institució, i també amb el desig de difondre l'experiència i els avenços científics i professionals dels seus membres.

Durant vint anys ha promogut el reconeixement social del títol de doctor i de l'activitat científica de la UB, mitjançant debats, col·loquis i altres activitats, però sobretot a través de la convocatòria anual del premi del Claustre de Doctors de la UB a tesis doctorals, que ha permès difondre i prestigiar l'activitat dels joves doctors de la Universitat de Barcelona.

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona es constitueix ara com una unitat orgànica de la  nostra Universitat i, en continuïtat amb l'anterior associació, es proposa prestigiar els títols de doctor de la Universitat de Barcelona i fomentar les activitats culturals i de recerca. Alhora vol difondre l'experiència i els projectes científics, acadèmics i professionals dels doctors de la UB, com també les tesis doctorals que puguin tenir alt valor científic, i promoure la comunicació i l'intercanvi científic i cultural entre els seus membres.