Menú principal

Més informació

Departament de
Psicologia Social y Psicologia Quantitativa, UB
Secció Quantitativa

Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
08035- Barcelona
Telèfon: 93 312 50 93
Fax: 93 402 13 59

Joan Guàrdia Olmos

Catedràtic d'Universitat

Exerceix la seva activitat docent des de 1984 en els tòpics propis de la metodologia d'investigació en psicologia. Doctor en Psicologia per la mateixa universitat, va cursar estudis de postgrau en Statistical Data Analysis a la Universitat d'Essex (Anglaterra). Durant aquest període ha participat en més de vint cursos de doctorat (nacionals i internacionals), és professor convidat en diverses universitats i ha impartit més de cent seminaris en àmbits propis de la seva activitat investigadora en universitats europees i americanes. La seva activitat investigadora l'ha portat a la direcció de més de vint tesis doctorals, tant en la seva pròpia universitat com en altres i a la presentació de més de 250 comunicacions en congressos i reunions científiques, així com a la publicació de més de 40 llibres i capítols i finalment a la generació de més de 200 articles científics, dels quals més de 160 en revistes indexades i més de 140 en revistes pròpies del Journal Citation Reports. En l'actualitat és el coordinador responsable del Grup Consolidat de Recerca (SGR 326) sobre Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia (www.ub.edu/gteaap) i també del Grup d'Innovació Docent Consolidat (UB / 024) sobre Aprenentatge de la Estadística en Salut (http://www.ub.edu/gid-estadistica/). Ha exercit diversos càrrecs acadèmics en la gestió universitària tant en la seva universitat com en altres institucions. Igualment és avaluador de diferents convocatòries i programes de diverses agències d'avaluació nacionals i internacionals.

Inici de sessió d'usuari