Vés al contingut

Assignatura

Gènere, etnicitat, classe: representacions literàries i culturals en anglès


Descripció general de l'assignatura

Aquesta assignatura explora la representació del gènere, l'etnicitat i la classe social en produccions textuals en llengua anglesa, apropant els/les estudiants a debats contemporanis sobre les construccions identitàries que sorgeixen en contextos globalitzats, especialment, entorns postcolonials i transculturals.

Nom de l'assignatura: Gènere, etnicitat, classe: representacions literàries i culturals en anglès
Codi: 569578
Durada: 20/09/2023 - 20/12/2023
Professorat: Dra. Dolors Ortega
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

El curs explora i analitza una selecció de relats curts, assajos i noveles que problematitzen el concepte classe, gènere i etnicitat i/o racialització al s. XX i XXI al món de parla anglesa. Examinarem com aquests textos dibuixen cartografies sobre les interconnexions existents entre l’expressió artística, la crítica social, i la intervenció política, centrant-nos especialment en el qüestionament de les identitats normatives i les seves repercussions.  El curs es divideix en 4 blocs temàtics:

 • BLOC 1: Perspectives teòriques i conceptes clau: gènere, classe, sexulaitat i etnicitat al s.XX-XXI en el món de parla angles.
 • BLOC 2: Problemes de gènere: Deconstruint identitats femenines  globalitzades.
 • BLOC 3: Lluita de classe. La nova guerra de classe contra les classes treballadores.
 • BL.OC 4: Qüestions postcolonials en temps globalitzats. Transnacionalismes i literatures de trauma transgeneracional.

Quina és la línia de pensament

S’analitzaran els textos des de l’enfocament multidisciplinar dels estudis culturals i des de l’enfocament crític i teòric dels feminismes de la interseccionalitat, posthumanisme feminista, els estudis postcolonials i les teories postestructuralistes.


Referents teòrics i pràctics

 • Ahmad, Aijaz. In Theory: Classes, Nations, Literatures. London: Verso, 1992.
 • Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. The Post-Colonial Studies Reader. 2006.
 • Achebe, Chinua. Home and exile. Oxford: Oxford University Press, 2000.
 • Ahmed, Sara. The Promise of Happiness. Durham and London: Durham University Press, 2010.
 • --------------. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
 • Althusser, Louis. On the Reproduction of Capitalism: ideology and Ideological State Apparatuses. London: Verso, 2014.
 • Bauman, Zygmunt. Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age. London: Polity, 2011.
 • --------------. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
 • Bhabha, Homi K. “Culture’s In-Between” in Stuart Hall and Paul Du Gay (eds.) Questions of Cultural Identity. London: Sage, 1996.
 • Braidotti, Rosi. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist
 • Theory. New York: Columbia University Press, 1994.
 • --------------. The Posthuman. Cambridge: Polity Press, 2013.
 • --------------. “Thinking as a Nomadic Subject”, Institute for Cultural Inquiry Berlin. Guest Lecture.
 • October 7, 2014.
 • Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge, 1990.
 • --------------. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London and New York:
 • Verso, 2004.
 • --------------.  “Gender is burning: Questions of appropriation and subversion”. Cultural Politics 11
 • (1997): 381-395.
 • Davis, Angela. Women, Race & Class. New York: Vintage Books, 1983.
 • Deleuze, Gilles, and Paul Patton. Difference and Repetition. London: Continuum, 2001.
 • Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
 • Du Bois, W. E. B. (William Edward Burghardt), 1868-1963. The Souls of Black Folk; Essays and Sketches. Chicago, A. G. McClurg, 1903. New York :Johnson Reprint Corp., 1968.
 • Dimovitz, Scott A. “Cartesian Nuts: Rewriting the Platonic Androgyne in Angela Carter’s JapaneseSurrealism”. Femspec 6.2 (2005): 15-31.
 • Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. New York: Grove, 1952 [1967].
 • Fausto-Sterling, Anne. Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York, NY: Basic Books, 2000.
 • Foucault, Michel. The History of Sexuality. New York: Pantheon Books, 1978.
 • --------------. “Afterword: The Subject and Power”, in Dreyfus, H.L. and Rabinow, P. (eds.). Michel Foucault: Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press,1982.
 • --------------.  Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage, 2012.
 • Gupta, Suman. Globalization and Literature. Cambridge: Polity, 2009.
 • Halberstam, Judith. The Queer Art of Failure. Durham and London: Duke University Press, 2011.
 • Hall, Stuart. “Introduction: Who Needs Identity?”, in Hall S., Du Gay P.(ed.), Questions Of Cultural Identity. London: Sage Publications, 1996.
 • Hall, Stuart, and Paul Du Gay. Questions of Cultural Identity. London: Sage, 1996.
 • Hall, Stuart, David Morley, and Kuan-Hsing Chen. Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge, 1996.
 • hooks, bell. Feminist Theory: From Margin to Centre. Boston, MA: South End Press, 1984.
 • --------------.  “Is Paris Burning?” Z Magazine 4.6 (1991): 60-64.
 • Hopper, Paul. Understanding Cultural Globalization. Cambridge: Polity Press, 2007.
 • Hutcheon, Linda and Mario Valdés (eds.). Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory. Oxford: Oxford UP, 2002.
 • Jameson, Fredric and Masao Miyoshi (eds.). The Cultures of Globalization. Durham: Duke University Press, 1998.
 • Martín-Lucas, Belén and Andrea Ruthven (eds.). Narratives of Difference in Globalized Cultures: Reading Transnational Cultural Commodities. London: Palgrave Macmillan, 2017.
 • Morrison, Toni. Playing In the Dark : Whiteness and the Literary Imagination. New York :Vintage Books, 1993.
 • McLeod, John. Postcolonial London: Rewriting the Metropolis. New York: Routledge,
 • 2004.
 • Ngugi wa' Thiongo. Decolonizing the Mind. The Politics of Language in African Literature. London: Heinemann, 1986.
 • Nicol, Bran. The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction. Leiden: Cambridge University Press, 2009.
 • Pidduck, Julianne. “Travels with Sally Potter’s Orlando: Gender, Narrative, Movement”. Screen, 38 (1997): 172-189.
 • Preciado, Paul B. Countersexual Manifesto. New York : Columbia University Press, 2018.
 • Rushdie, Salman. Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991. London: Granta in Association with Penguin, 1992.
 • Russo, Ann, Lourdes Torres, Chandra Mohanty. Third World Women and the Politics of Feminism. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
 • Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
 • Spivak, Gayatri, The Post-Colonial Critic, ed. Sarah Harasym, London: Routledge, 1990.
 • Torras i Francès, Mari. Encarna(c)ciones. Teoría(s) de los cuerpos (Cuerpos que cuentan). Barcelona: UOC Editorial, 2008.
 • Weedon, Chris. Identity and Culture. Narratives of Difference and Belonging. New York: Open University Press, 2004.

Altres docents d'anys anteriors