Vés al contingut

Assignatura

Gènere, etnicitat, classe: representacions literàries i culturals en anglès


Descripció general de l'assignatura

Aquesta assignatura explora la representació del gènere, l'etnicitat i la classe social, principalment en textos literaris en llengua anglesa i les seves traduccions, mitjançant una òptica teòrica que inclou diferents enfocaments dins dels estudis de traducció i els estudis de recepció.

Nom de l'assignatura: Gènere, etnicitat, classe: representacions literàries i culturals en anglès
Codi: 569578
Durada: 21/09/2022 - 14/12/2022
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Al curs es parteix d'un enfocament teòric multidisciplinari articulat entorn de les aproximacions del “Cultural Turn” (Bassnett, Lefevere, Tymozcko, Venuti), la sociologia de la traducció (Bourdieu), la paratextualitat (Genette), la censura en la traducció i els estudis de recepció.

Aquests continguts teòrics s'apliquen a l'anàlisi i la comparació de traduccions en espanyol i/o català d'autors/es en llengua anglesa de diferents contextos i períodes històrics dutes a terme als segles XX i XXI. A més de Charlotte Brontë, Louisa May Alcott, Rosamond Lehmann, Radclyffe Hall, Vita Sackville West i Sandra Cisneros, l'alumnat proposa traduccions de textos originalment escrits en llengua anglesa on s'examina el tractament del gènere, l'ètnia i la classe social.
 


Quina és la línia de pensament

Les bases teòriques que es treballen al curs parteixen de l'anomenat “Cultural Turn” als estudis de traducció i es completen amb la sociologia bourdieusiana aplicada a l'anàlisi dels agents implicats en l'activitat traductològica. Així mateix, l'estudi de la paratextualitat i de la censura completen l'examen de les obres en els contextos de recepció.


Referents teòrics i pràctics

Cada bloc del curs disposa de la seva bibliografia teòrica específica i dels textos en anglès i les traduccions que s'analitzaran a cada secció.

  • Bassnett, Susan. “Preface to the Third Edition”. Translation Studies. 1980. Routledge, 2003, p. 1-10.
  • Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital”. Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education. Edició de J. E. Richardson. Traducció de Richardson Nice. Greenword Press, 1986, p. 46-58.
  • Curry Jansen, Sue. Censorship. The Knot That Binds Power and Knowledge. Oxford University Press, 1991.
  • Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. 1987. Traducció de Jane E. Lewin.  Cambridge University Press, 1997.
  • Wolf, Michaela & Alexandra Fukari, eds. “Introduction”. Constructing a Sociology of Translation. John Benjamins, 2007, p. 1-36.

Altres docents d'anys anteriors