Vés al contingut

Assignatura

Identitats globalitzades a les literatures i cultures en anglès


Descripció general de l'assignatura

El curs estudia obres de poetes anglòfons d’arreu del món. Els objectius generals de l’ assignatura són: 

  1. Ampliar i aprofundir el nostre coneixement de la forma i tècnica de la poesia en llengua anglesa
  2. Comprendre la manera en que la construcció i la representació dels conceptes de nació i identitat es relacionen amb aquestes obres literàries
  3. Demostrar l’habilitat de conceptualitzar i escriure assajos crítics amb el recolzament de materials teòrics rellevants sobre la noció del nacionalisme, imperialisme i postcolonialisme en el marc de materials teòrics significants pel pensament crític contemporani
Nom de l'assignatura: Identitats globalitzades a les literatures i cultures en anglès
Codi: 569575
Durada: 20/09/2022 - 20/12/2022
Professorat: Dr. Bill Phillips
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Poesia en llengua anglesa d’arreu del món: de països post colonials, dels Estats Units d’Amèrica i de les Illes Britàniques.

 


Quina és la línia de pensament

Es comença amb un anàlisi del concepte d’imperi, nació i nació estat. S’estudien les diferents representacions poètiques d’aquests conceptes tant en l’obra de poetes provinents de la metròpoli imperial com, després, en la de poetes exclosos/es del discurs dominant o d’origen post colonial.    

 


Referents teòrics i pràctics

Hastings, Adrian. The Construction of Nationhood. CUP, 1997.

Breuilly, John, Halikiopoulou, Daphne, Hutchinson, John and Eric Kaufmann, eds. Nations and Nationalisms: Journal of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (London School of Economics & Political Science). Online ISSN:1469-8129. https://onlinelibrary-wiley-com.sire.ub.edu/journal/14698129

Young, Kevin, ed. African American Poetry: 250 Years of Struggle and Song. Library of America, 2020.