Vés al contingut

Assignatura

Identitats globalitzades a les literatures i cultures en anglès


Descripció general de l'assignatura

El curs començarà amb una reflexió sobre la complexa noció d'identitats globalitzades, per endinsar-se després en dues maneres d'entendre-les, sempre buscant la il·lustració en les representacions literàries (i ocasionalment artístiques i cinematogràfiques). A la primera part del curs es discutiran les identitats globalitzades en relació amb els conceptes clau de migració, diàspora i transnacionalisme. A la segona part del curs, aquesta perspectiva s'ampliarà per proposar una exploració d'identitats globals que incorpori una dimensió més-que-humana, i que s'estructurarà al voltant dels conceptes de col·laboració i cura. Ambdues parts posaran especial èmfasi a examinar els llegats del colonialisme i de l'imperialisme, tant pel que fa a processos històrics com en forma de realitats contemporànies.

 

Objectius del Curs:

-Comprendre la complexitat de nocions clau com ara Globalització, Identitats Culturals i Identitats Globalitzades.

-Familiaritzar-se amb alguns principis bàsics dels Estudis de Migració i Diàspora, els Estudis de Col·laboració i l'Ètica de la Cura.

-Ser capaç d'identificar i destriar les categories de Colonialisme, Imperialisme, Postcolonialisme, Decolonialitat, Posthumanisme i Dehumanisme, entre d'altres.

-Perfeccionar la capacitat d’anàlisi de les implicacions ideològiques i les estratègies retòriques d’una varietat de textos crítics i literaris en anglès que emergeixen en diferents contextos.

- Produir diferents textos analítics i crítics en anglès, de caràcter oral i escrit.

 

Nom de l'assignatura: Identitats globalitzades a les literatures i cultures en anglès
Codi: 569575
Durada: 19/09/2023 - 05/12/2023
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Ens aproparem a una varietat de textos provinents de diferents àrees del món postcolonial anglòfon, amb èmfasi (encara que no de manera exclusiva) en els que s'originen al gran mosaic cultural de l'Oceà Índic i les seves diàspores. Llegirem conte, novel·la, poesia, no-ficció creativa, novel·la gràfica i/o assaig. De manera ocasional també analitzarem pel·lícules o artefactes artístics.

 


Quina és la línia de pensament

S'utilitzaran postulats teòrics d'un ampli ventall de camps i àrees: Estudis de la Globalització, Estudis Culturals i Postcolonials i Decolonialitat, Estudis de Migració i Diàspores, Pensament Posthumanista, Estudis de Col·laboració i Ètica de la Cura. Es privilegiaran perspectives de gènere de manera sistemàtica.

 


Referents teòrics i pràctics

Els capítols i fragments de lectura obligatòria es compartiran al campus virtual.

Aguilar Gil, Yasnaya Elena. The People of North Igra. Anti-Capitalist Resistance in the First Half of the 21st Century. ALumbung Stories. Cassava Republic, 2022.

Appiah, Kwame Anthony. Talking Identity. A The Lies that Bind: Rethinking Identity. Liveright, 2019.

Ashcroft, Bill. Borders, Bordering, and the Transnation. English Academy Review. A Journal of English Studies 36.1 (2019): 5-19.

Bhabha, Homi. The Location of Culture. Routledge,1994.

Brah, Avtar. Multiple Configurations of Power: Framing  the  Decolonial. En Decolonial Imaginings: Intersectional Conversations and Contestations. Goldsmiths Press, 2022.

 Brubaker, Rogers. The ‘Diaspora’ Diaspora. Ethnic and Racial Studies 28.1 (2005): 1-19.

Chatzidakis, Andreas et al. The Care Manifesto: The Politics of Interdependence. Verso, 2020.

Cheran, Rudramoorthy. Multiple Homes and Parallel Civil Societies: Refugee Diasporas and Transnationalism. Refugee Diasporas and Transnationalism/ Introduction 23, 1 (2006).

Cohen, Robin i Carolyn Fisher, eds. Routledge Handbook of Diaspora Studies. 2019.

DeLoughrey, Elizabeth, Jill Didur i Anthony Carrigan. Introduction: A Postcolonial Environmental Humanities. A Global Ecologies and the Environmental Humanities: Postcolonial Approaches. Routledge, 2015.

Eisler, Riane i Douglas Fry. Nurturing Our Humanity: How Domination and Partnership Shape Our Brains, Lives, and Future. Oxford University Press, 2019.

Figueroa-Vásquez, Yomaira C. Decolonizing Diasporas. En Decolonizing Diasporas: Radical Mappings of Afro-Atlantic Literature. Northwestern University Press, 2020.

Ghosh, Amitav. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Penguin. 2016.

---. The Nutmeg Curse. The University of Chicago Press, 2021.

Hall, Stuart. Cultural Identity and Diaspora. A Colonial Discourse & Postcolonial Theory: A Reader, ed. Patrick Williams i Laura Chrisman. Harvester Wheatsheaf, 1993.

Haraway, Donna. Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. Environmental Humanities, 6 (2015): 159-165.

Krenak, Alton. Ideas to Postpone the End of the World. Anansi, 2020.

Perera, Suvendrini i Joseph Pugliese. Geographies of Violence: Island Prisons, Prison Islands, Black Sites. From The European South 9 (2021): 85-97

Sanyal, Mithu. WTF are the Commons? A Lumbung Stories. Cassava Republic, 2022.

Singh, Julietta. Reading Against Mastery. A Unthinking Mastery: Dehumanism and Decolonial Entanglements. Duke University Press 2018.

Steger, Manfred B. Globalization: A Very Short Introduction. Oxford UP, 2020.

Tronto, Joan. Who Cares? How to Reshape a Democratic Politics. Cornell Selects, 2015.

Villanueva-Romero, Diana, Lorraine Kerslake i Carmen Flys-Junquera. Imaginative Ecologies: Inspiring Change through the Humanities. Brill, 2022.

Wall Kimmerer, Robin. Braiding Sweetgrass. Penguin, 2013.

---. The Democracy of Species. Penguin, 2021.

 


Altres docents d'anys anteriors