Vés al contingut

Assignatura

Imaginar l'Altre: literatura, cinema i colonitzacions


Descripció general de l'assignatura

Els objectius generals del curs són:

-          Estimular la comprensió de la cultura des d'una perspectiva no eurocèntrica

-          Examinar la manera en què conflueixen els estudis de gènere, classe i raça amb els postcolonials

-          Identificar els diferents llenguatges del cinema postcolonial

 

Els objectius específics del curs són:

-          Obtenir un coneixement ampli de les principals teories postcolonials

-          Analitzar el cinema mitjançant les teories feministes i postcolonials

-          Demostrar l'existència d'un espai híbrid i compartit més enllà de les fronteres i les diàspores postcolonials

Nom de l'assignatura: Imaginar l'Altre: literatura, cinema i colonitzacions
Codi: 569577
Durada: 07/02/2024 - 15/05/2024
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Veurem films per tal d'analitzar la representació cinematogràfica dels processos de (post/des)colonització -des del punt de vista de qui exerceix la colonització i de qui la pateix-.


Quina és la línia de pensament

El curs fa ús dels següents instruments teòrics: identitats (post)colonials (Bhabha, Fanon, Memmi, Spivak), diàspora(s) (Brubaker), gènere i colonialitat (Shohat).

 


Referents teòrics i pràctics

Textos fundacionals dels estudis postcolonials:

 

Bhabha, Homi. Nation and Narration. Routledge, 1990.

Bhabha, Homi. The Location of Culture. Routledge, 2004.

Bahbha, Homi; Aira, César (trad.) El lugar de la cultura. Manantial, 2002.

Fanon, Frantz. Peau noire masques blancs. Ed. Seuil, 1952.

Fanon, Frantz. Piel negra, máscaras blancas. Akal, 2009.

Fanon, Frantz. Les damnés de la terre. Maspero, 1961.

Fanon, Frantz. Los Condenados de la Tierra. Txalaparta, 1999.

Memmi, Albert. Portrait du colonisé, précédé d'un Portrait du colonisateur. Corrêa, 1957.

Memmi, Albert. Retrato del colonizado: precedido por Retrato del colonizador. Cuadernos para el diálogo, 1971.

Spivak, Gayatri Chakravorty. ¿Pueden hablar los subalternos? Traducción y edición crítica de Manuel Asensi Pérez. MACBA, 2009 https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/pueden-hablar-subalternos

Sobre els estudis postcolonials:

Ghandi, Leela. Postcolonial theory. Allen&Unwim, 1998.

Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth, Helen Tiffin, eds. The Post-Colonial Studies Reader. Routledge, 1995.

Butler, Judith. “No, it’s not anti-semitic”. London Review of Books. vol. 25, no. 16 · 21 August 2003 https://www.lrb.co.uk/the-paper/v25/n16/judith-butler/no-it-s-not-anti-semitic

Shohat, Ella. “Notes on the "Post-Colonial"”. Social Text. no. 31/32, Third World and Post-Colonial Issues (1992), pp. 99-113. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/466220

Stam, Robert & Ella Shohat. Race in Translation. Culture Wars around the Postcolonial Atlantic. New York University Press, 2012.

Young, Robert. Postcolonialism. An Historical Introduction. Blackwell, 2001.

 

   Sobre estudis postcolonials i cinema:

Khatib, Lina. Filming the Modern Middle East. Politics in the Cinemas of Hollywood and the Arab World. IB Tauris, 2006.

Ponzanesi, Sandra & Marguerite Waller, eds. Postcolonial Cinema Studies. Routledge, 2012.

Shohat, Ella. “Gender and Culture of Empire: Toward a Feminist Ethnography of the Cinema”. Quarterly Review of Film and Video, 131_1-2 (Spring 1991), pp. 45-84

 

     Sobre la diàspora:

Bauböck, Rainer & Thomas Faist, eds. Diaspora and Transnationalism. University Press, 2010.

Brubaker, Rogers “The “diaspora” diaspora”, Ethnic & Racial Studies 28:1, 1-19 DOI: 10.1080/0141987042000289997 http://dx.doi.org/10.1080/0141987042000289997

 

   Sobre llengua i identitat:

Cixous, H., Derrida, Jacques, Marta Segarra (ed.) Lengua por venir. Langue à venir. Icaria, 2004.