Vés al contingut

Assignatura

Individualisme i modernitat


Descripció general de l'assignatura

El tema de l'individualisme continua generant suspicàcies i dubtes. Tanmateix, la seva emergència en el període a cavall entre el segle XIX i XX en fa un tema d'estudi central pel que fa a la darrera producció de la Modernitat i requereix una aproximació crítica feta amb uns instruments adequats. Examinarem un ventall d'obres literàries i artístiques a través d’un filtre basat en l’oposició individualisme vs. col·lectivisme.

Nom de l'assignatura: Individualisme i modernitat
Codi: 569567
Durada: 05/02/2024- 06/05/2024
Professorat: Dr. Francesco Ardolino
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Una primera part teòrica servirà per establir la dialèctica entre les raons del jo i les instàncies de la comunitat i per veure com es pot construir un model de crítica literària a partir d’aquesta oposició. A la segona part del curs s’aplicarà  aquesta fórmula a un seguit de textos literaris de gèneres diferents (poesia, narrativa i teatre).

 

 


Quina és la línia de pensament

Crítica semiòtica aplicada a la tensió individu/col·lectivitat amb un èmfasi especial cap a les reivindicacions llibertàries.

 


Referents teòrics i pràctics

Calinescu, Matei. Cinco caras de la modernidad : modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Tecnos-Alianza, 2003.

Freud, Sigmund. Los chistes y su relación con el inconsciente. Alianza, 1990.

Laurent, Alain. De l'individualisme. Presses Universitaires de France, 1985.

Lipovetski, Gilles. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona, Anagrama, 2003 [L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, 1983]

Lukes, Steven. El individualismo. Península, 1975.

Orlando, Francesco. Per una teoria freudiana della literatura. Einaudi, 1987.

Stirner, Max. L'Únic i la seva propietat. Laia, 1985.

Volpi, Franco. El nihilisme. Biblos, 2005.

Wittgenstein, Ludwig. Investigacions filosòfiques. Eds. 62, 1997.