Vés al contingut

Assignatura

Modernitat i postmodernitat: de Baudelaire a Derrida


Descripció general de l'assignatura

“S’ha de ser absolutament modern”. Amb aquest imperatiu, Rimbaud posa de manifest l’essència paradoxal de la modernitat, un concepte que no és ni sociològic, ni polític, ni històric i que, segons Baudrillard, s’oposa a la tradició. Al segle XIX, amb Les flors del mal de Baudelaire, la modernitat apareix a la literatura i s’imposa amb les avantguardes, mentre que “el joc sobre la indeterminació i la immanència”, introduït per Marcel Duchamp, anuncia la postmodernitat (Hassan). 

Sent alhora fets discursius i categories conceptuals, de quina manera es tradueixen modernitat i postmodernitat en la literatura? Utilitzen unes formes específiques? Serveixen com a model pertinent per entendre els fets culturals i, particularment, la literatura? Aquestes preguntes guiaran el curs  i la lectura de fragments d’obres, principalment francòfones.

 

Nom de l'assignatura: Modernitat i postmodernitat: de Baudelaire a Derrida
Codi: 569574
Durada: 18/09/2023 - 11/12/2023
Professorat: Dra. Myriam Mallart
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

El curs es centrarà en l’estudi de fragments d’obres literàries de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Tzara, Breton, Ngal, Borges, Ernaux, Ben Jelloun o Echenoz, que es relacionaran amb textos teòrics escrits per els propis autors o altres com Derrida, Foucault o Lyotard.


Quina és la línia de pensament

Des d’una mirada decolonial, s’abordaran modernitat i postmodernitat per tal de  qüestionar la vigència d’aquests conceptes en la nostra manera d’entendre les mutacions del món contemporani. 


Referents teòrics i pràctics

Compagon, Antoine. Las cinco paradojas de la modernidad. Trad. de Julieta Fombona Zuloaga. Monte Ávila editores, 1991. 

Compagnon, Antoine. Los antimodernos. El Acantilado, 2007.

Debray, Régis. Elogio de las fronteras. Gedisa, 2016.

Jameson, Fredric. Teoría de la posmodernidad. Trad. de Celia Montolía & Ramón de Castillo, Trotta, 2001.

Jauss, Hans-Robert. “Tradición literaria y conciencia actual de la Modernidad”. La literatura como provocación. Trad. de Joan Godo. Península, 1976.

Lyotard, Jean-François. La condició postmoderna. Trad. de Francesc Pons i Joan Pipó. Angle Editorial, 2004.

Paz, Octavio. Traducció : Literatura y literalidad. Tusquets Editores, 1990.

 


Altres docents d'anys anteriors