Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Consell Social
imatge de maquetació
 
Presentació
Membres
Acords i Reunions
Premis als millors treballs científics
Premis a la transferència de coneixement
Premis a l'emprenedoria
Distinció divulgació científica i humanística
Distinció Qualitat Docent
Menció M. Encarna Sanahuja Yll
Memòria de Responsabilitat Social
Informació econòmica UB
Dades de contacte
Directori
imatge de maquetació
Més informació:

Universitat de Barcelona
Consell Social


C/ Balmes, 21, 1r 1a
08007 Barcelona
Tel.: 93 403 53 29
Fax: 93 403 53 32
csocial@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
     
 

Membres

President:

Sr. Joan Corominas Guerin

Membres nomenats pel Govern de la Generalitat

Sr. Joan Corominas Guerin

Sr. Joan Mora Bosch

Sra. Isolda Ventura Arasanz

Membres nomenats pel Parlament de Catalunya

Sr. Jordi Domingo Garcia-Milà

Sr. Juan Ignacio Jorquera Nieto

Representació de les organitzacions empresarials

Sra. Núria Aymerich Rocavert

Sra. Mireia Cammany Dorr, membre convidada

Representació de les organitzacions sindicals de treballadors

Sr. David Fernández Monge

Sr. Carlos de Pablo Torrecilla, membre convidat

Representació de l'Ajuntament de Barcelona

 

Representació dels antics alumnes

Sr. Antoni Esteve Cruella

Membres nats

Sr. Joan Guàrdia Olmos, rector

Sra. Marina Solé Català, secretària general

Sra. Glòria Matalí Costa, gerenta

Representació del personal docent i investigador

Sr. Ernest Abadal Falgueras

Representació del personal d'administració i serveis

Sr. Ramon Seminago Fabian

Representació dels estudiants

Sr. Marc Artigas Martí

Secretari

Sr. Miquel Amorós March

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 20.02.2017
imatge de maquetació