Logo Universitat de Barcelona La responsabilitat social a la UB imatge de maquetació
Responsabilitat social Español English UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
 
La responsabilitat social a la UB
Les memòries de RS i els informes de sostenibilitat
Documents de la UB sobre l'adopció de la responsabilitat social en la seva gestió
Preguntes freqüents
Enllaços interessants vinculats a la RS
L’oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa
Projecte UNIBILITY
Contacte amb l'Oficina
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa

Balmes, 18, 2n 2a
08007 Barcelona
Tel. 934 031 388
Fax 934 031 389

responsabilitat
social@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Les memòries de responsabilitat social/informes de sostenibilitat

Des del curs 2008-2009 fins al 2017-2018, la Universitat de Barcelona va elaborar anualment una memòria de responsabilitat social (RS) en què recollia el seu impacte sobre la societat, l’economia i el medi ambient.

Des del curs 2018-2019 s’elabora, en canvi, un informe de sostenibilitat, molt similar a la memòria però amb la particularitat que posa el focus en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS): la Universitat hi recull les contribucions que ha fet, durant el període objecte d’anàlisi, per assolir aquests objectius planetaris. Alhora, l’informe de sostenibilitat també és hereu del Pla de sostenibilitat, que se centrava únicament en l’àmbit mediambiental.

Des del punt de vista metodològic, tant les memòries de RS com els informes de sostenibilitat segueixen les indicacions de la Global Reporting Initiative (GRI), una institució independent, col·laboradora del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, que ha creat el principal estàndard mundial en l’elaboració de memòries de responsabilitat social.

Des del curs 2017-2018, però, ja no s’utilitza la versió original proposada per la GRI, sinó una adaptació elaborada conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta adaptació dels estàndards de la GRI, finalitzada el novembre del 2018, permet a la Universitat elaborar informes de sostenibilitat més ben adaptats a la realitat d’una universitat del sector públic català.

L’informe de sostenibilitat també es publica en paper, en una versió reduïda, a efectes de millorar-ne la difusió i de facilitar-ne una lectura més amena als usuaris que no necessiten aprofundir tant en els seus continguts.

Memòries/informes

Resums executius de les memòries/informes

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Desenvolupament Web - UB;
Última actualització o validació: 13.11.2023
imatge de maquetació