Logo Universitat de Barcelona La responsabilitat social a la UB imatge de maquetació
Responsabilitat social Español English UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
 
La responsabilitat social a la UB
Les memòries de responsabilitat social
Documents de la UB sobre l'adopció de la responsabilitat social en la seva gestió
Preguntes freqüents
Enllaços interessants vinculats a la RS
L’oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa
Projecte UNIBILITY
Contacte amb l'Oficina
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa

Balmes, 18, 2n 2a
08007 Barcelona
Tel. 934 031 388
Fax 934 031 389

responsabilitat
social@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Les memòries de responsabilitat social

Des del curs 2008-2009 la Universitat de Barcelona elabora anualment una memòria de responsabilitat social que recull el seu impacte sobre la societat. A partir del curs 2010-2011 també elabora un resum executiu que compila les principals magnituds de cada memòria, facilitant d’aquesta manera una visualització més ràpida i fluida dels resultats més destacats.

Des del punt de vista metodològic, les memòries de la UB segueixen les indicacions dictaminades per la Global Reporting Initiative (GRI), una institució independent, col·laboradora del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA), que ha creat el principal estàndard mundial en l’elaboració de memòries de responsabilitat social.

A partir d’una sèrie de reunions amb els nostres grups d’interès, ens ha estat més fàcil decidir quins indicadors dels proposats per la GRI són interessants de reportar per mostrar una imatge de la Universitat al més exacta possible (el que la GRI anomena indicadors materials). En acabat, des de la Comissió de Responsabilitat Social s’ha acabat de fer la selecció definitiva dels indicadors més interessants, afegint, sempre que s’ha considerat necessari, indicadors d’elaboració pròpia. 

La recopilació de la informació requereix una bona comunicació amb les diferents unitats encarregades de subministrar-la. Per aquesta raó, quan vam endegar el procés d’elaboració de la primera memòria de responsabilitat social, des de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social vam mantenir reunions amb cadascun dels responsables de les diferents unitats de la Universitat. Des de llavors, la comunicació entre aquestes unitats i l’Oficina ha estat fluida i ens hem encarregat conjuntament de plantejar a la Comissió de Responsabilitat Social les adaptacions que s’han hagut de fer amb cada nova memòria per tal de millorar-la (com ara la inclusió d’indicadors nous).

Memòries

Memòria de responsabilitat social 2016-2017

Memòria de responsabilitat social 2015-2016

Memòria de responsabilitat social 2014-2015

Memòria de responsabilitat social 2013-2014

Memòria de responsabilitat social 2012-2013

Memòria de responsabilitat social 2011-2012

Memòria de responsabilitat social 2010-2011

Memòria de responsabilitat social 2009-2010

Memòria de responsabilitat social 2008-2009

Resums executius de les memòries

Resum executiu de la memòria de RS 2015-2016

Resum executiu de la memòria de RS 2014-2015

Resum executiu de la memòria de RS 2013-2014

Resum executiu de la memòria de RS 2012-2013

Resum executiu de la memòria de RS 2011-2012

Resum executiu de la memòria de RS 2010-2011

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 25.07.2018
imatge de maquetació