Sobre aquest web

Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB)
www.ub.edu/cub

Primera edició: gener de 2004
Segona edició: setembre de 2011
Tercera edició: juliol de 2017


Guies ràpides del CUB
www.ub.edu/cub/guies-rapides

Primera edició: juliol de 2017


Coordinació: Marta Juncadella i Anna Grau

Equip d’assessorament lingüístic i documental: Xavier Albons, Maria Casals, Núria Castells, Àngels Egea, Montserrat Fullola, Teresa Granados, Rosa Gual, Esther Huguet, Jovita Laín, Barnaby Noone, Jaume Palau, Georgina Rufo i Elisabet Solé.

Aquest web ha estat dissenyat i desenvolupat per Ample 24 sccl amb programari lliure: GNU, Linux, Gimp, MySql, php i Apache. Les icones dels exemples són un disseny de Chanut is Industries per a Flaticon i les dels quadres d’alerta, de Heydon.

Universitat de Barcelona

CREATIVE COMMONSACCESSIBILITATRSSTwitterFacebook