Punctuation 

Punctuation is an important aspect of any written text. Good punctuation organises or divides the text to make meaning clearer; poor punctuation will make it difficult to understand.
Darrera actualització: 24-10-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Punctuation» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2245> [consulta: 17 maig 2022].