de davant d’infinitiu 

 • Si l’infinitiu fa de subjecte i es troba davant del verb del qual és subjecte, no va precedit de la preposició de.

  Exemple correcte Ø Fer els exercicis abans de l’examen val la pena.
  Exemple incorrecte De fer els exercicis abans de l’examen val la pena.


  però si va darrere del verb, pot anar precedit d'aquesta preposició, encara que no és recomanable:

  Exemple correcte Val la pena Ø fer els exercicis abans de l’examen.
  Exemple inadequat Val la pena de fer els exercicis abans de l’examen.

 • Si l’infinitiu fa de complement directe:

  Verbs
  Exemple
  Ús obligatori de de
  assajar, provar, mirar i veure (en el sentit de ‘procurar’), dir (en el sentit de ‘proposar’; i, amb el mateix sentit, repetir i replicar) i pregar
  Han assajat/provat d’aplicar les noves teories.
  Ús preferible de de
  decidir, acordar, resoldre, deliberar, desitjar, esperar, cercar, pretendre, procurar, exigir, permetre, prohibir, refusar, desdenyar, proposar, oferir, prometre, jurar, aconsellar, suggerir, recomanar.
  Van decidir de trobar-se davant la biblioteca.

  Van decidir Ø trobar-se davant la biblioteca.
  Ús rebutjable de de
  verbs modals (voler, poder, soler, deure, gosar, saber), els verbs de percepció (veure i sentir), fer i deixar, i comportar i implicar.
  No volia/podia/solia/sabia Ø estudiar.


 • Si l’infinitiu fa d’atribut, no es recomana usar la preposició de.

  Exemple correcte Això és Ø tenir mala idea.
  Exemple inadequat Això és de tenir mala idea.
Bibliografia
Fabra, Pompeu. Converses filològiques. Barcelona: Edhasa, 1983, vol. i, § 65 i vol. ii, § 374.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol 2, § 11.5.3.9 i vol. 3, § 18.2.1.2a, 19.8.2-3, 19.10 i 20.2.1.
Darrera actualització: 5-4-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«de davant d’infinitiu» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=955> [consulta: 25 gener 2021].