de davant d’infinitiu

 • Si l’infinitiu fa de subjecte i es troba davant del verb del qual és subjecte, no va precedit de la preposició de.

  Exemple adequatØ Fer els exercicis abans de l’examen val la pena.
  Exemple no admissibleDe fer els exercicis abans de l’examen val la pena.


  Si va darrere del verb, però, pot anar precedit de la preposició de, encara que no és recomanable:

  Exemple adequatVal la pena Ø fer els exercicis abans de l’examen.
  Exemple inadequatVal la pena de fer els exercicis abans de l’examen.


 • Si l’infinitiu fa de complement directe:

  Verbs
  Exemple
  Ús obligatori de de
  assajar, provar, mirar i veure (en el sentit de ‘procurar’), dir (en el sentit de ‘proposar’; i, amb el mateix sentit, repetir i replicar) i pregar
  Han assajat/provat d’aplicar les noves teories.
  Ús preferible de de
  decidir, acordar, resoldre, deliberar, desitjar, esperar, cercar, pretendre, procurar, exigir, permetre, prohibir, refusar, desdenyar, proposar, oferir, prometre, jurar, aconsellar, suggerir, recomanar.
  Van decidir de trobar-se davant la biblioteca.

  Van decidir Ø trobar-se davant la biblioteca.
  Ús rebutjable de de
  verbs modals (voler, poder, soler, deure, gosar, saber), els verbs de percepció (veure i sentir), fer i deixar, i comportar i implicar.
  No volia/podia/solia/sabia Ø estudiar.

 • Si l’infinitiu fa d’atribut, no es recomana usar la preposició de.

  Exemple adequatAixò és Ø tenir mala idea.
  Exemple inadequatAixò és de tenir mala idea.
Més informació
Fabra, Pompeu. Converses filològiques. Barcelona: Edhasa, 1983, vol. i, § 65 i vol. ii, § 374.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol 2, § 11.5.3.9 i vol. 3, § 18.2.1.2a, 19.8.2-3, 19.10 i 20.2.1.
Darrera actualització: 16-10-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«de davant d’infinitiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=955> [consulta: 2 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina