Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

existir < Usos abusius < Lèxic < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

existir 

Un dels significats del verb existir és ‘tenir existència; tenir ésser real, sia material o espiritual’.

Exemple correcte Els fantasmes no existeixen.

Exemple correcte La realitat augmentada, tot i que fa uns anys que existeix, està a les beceroles en molts camps, ja que és una tecnologia difícil de crear i més difícil d’implementar.

L’altre significat és com a sinònim de haver-hi.

Exemple correcte A la xarxa existeixen una gran varietat de llocs web on s’ofereixen aquests serveis.

Exemple correcte A la xarxa hi ha una gran varietat de llocs web on s’ofereixen aquests serveis.

Convé no abusar del verb existir amb aquest segon significat, ja que dóna com a resultat un llenguatge artificiós i poc natural. En aquests casos és preferible l’ús del verb haver-hi.

Exemple correcte Hi ha nombrosos treballs sobre l’estudi d’hemeroteques.

Exemple inadequat Existeixen nombrosos treballs sobre l’estudi d’hemeroteques.


Exemple correcte Ja hi ha un gran nombre de programes gratuïts i de pagament, a preu raonable.

Exemple inadequat Ja existeixen un gran nombre de programes gratuïts i de pagament, a preu raonable.


Exemple correcte En cas que hi hagi dos registres o més de la mateixa universitat, s’ordenen alfabèticament per la titulació.

Exemple inadequat En cas que existeixin dos registres o més de la mateixa universitat, s’ordenen alfabèticament per la titulació.

Per a més informació sobre l’adjectiu existent o el substantiu existència, vegeu el criteri «Ús de paraules innecessàries».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-3-2021
Citació recomanada:
«existir» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1969> [consulta: 24 juny 2021].