Ús de paraules innecessàries 

Es consideren paraules innecessàries les que en un context determinat no aporten cap matís de significat, que funcionen com si fossin semànticament buides i que, per tant, poden dificultar la claredat del text. Habitualment es tracta d’adjectius o noms deverbals que, en aquests casos, es recomana d’eliminar.

Exemple correcte Per determinar la relació entre aquestes dues variables cal recórrer a l’anàlisi anterior.

Exemple inadequat Per determinar la relació existent entre aquestes dues variables cal recórrer a l’anàlisi anterior.


Exemple correcte En el gràfic 3 es pot observar el percentatge de les diferents situacions en el lloc de treball.

Exemple inadequat En el gràfic 3 es pot observar el percentatge de l’existència de les diferents situacions en el lloc de treball.


Exemple correcte La metodologia emprada en aquest treball es descriu en l’apartat següent.

Exemple inadequat La metodologia emprada en la realització d’aquest treball es descriu en l’apartat següent.
Darrera actualització: 20-3-2015
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ús de paraules innecessàries» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2633> [consulta: 9 maig 2021].