Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Xarxes socials < Documents de comunicació i premsa < Models de documents < Llibre d’estil

Xarxes socials 

Aquest recurs conté criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, principalment). En concret, s’adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats; de facultats, departaments i centres de recerca; d’estudis (graus, màsters i postgraus), i de serveis (lingüístics, d’esports, biblioteques, etc.).

Cada xarxa social té unes característiques pròpies pel que fa al contingut i a la llargada del missatge, al sistema de mencions i al destinatari. Tanmateix, en tots els casos es tracta de comptes relacionats amb les universitats catalanes, és a dir, de caràcter institucional. D’aquí ve la importància d’establir uns criteris de redacció per a aquest tipus de publicacions.

Les recomanacions estan dividides en set apartats: to i registre, estil de redacció, llengua de les publicacions, tractament personal, correcció gramatical i ortogràfica, puntuació i recursos tipogràfics. D’entrada, totes les indicacions s’apliquen als continguts de la majoria de xarxes socials, excepte que s’especifiqui el contrari.

Informació Aquest projecte s’ha elaborat en el marc del Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives i ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.


Publicat també a…

Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2019. <http://hdl.handle.net/2445/142723> [consulta: 9 desembre 2019].


Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2020. <https://www.vives.org/recomanacions-linguistiques-xarxes-socials-universitats/> [consulta: 20 novembre 2020].
Més informació
Generalitat de Catalunya. Guia d’usos i estil a les xarxes socials [en línia]. Barcelona, 2018. <http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/> [Consulta: 25 octubre 2018].

Generalitat de Catalunya. Manual dels governs a Twitter [en línia]. Barcelona, 2017. <http://serveisdigitals.gencat.cat/web/.content/02_CATALEG_SERVEIS/xarxes-socials/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf> [Consulta: 30 juny 2017].

Sendra, Montse. Com retransmetre una conferència acadèmica per Twitter? Consells bàsics i exemples pràctics [en línia]. Barcelona, 2016. <https://diaridecampsl.wordpress.com/2016/04/03/com-retransmetre-una-conferencia-academica-per-twitter-consells-basics-i-exemples-practics/> [Consulta: 16 maig 2017].

Universitat de Barcelona. Llibre blanc de les xarxes socials [en línia]. Barcelona, 2012. <http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/noticies/llibre_blanc_UB.pdf> [Consulta: 16 maig 2017].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-1-2021
Citació recomanada:
«Xarxes socials» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2070> [consulta: 5 desembre 2022].