Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Ordre dels elements < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Ordre dels elements 

Quan es fan servir formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple correcte Signatura del director o directora del centre
Exemple correcte el síndic o síndica de greuges

Exemples en castellà
També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la forma masculina.

Exemple correcte Es necessita tècnica o tècnic de laboratori.
Exemple correcte Cal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui.
Exemple correcte Es busca infermera o infermer.

Exemples en castellà
En el cas de les formes dobles abreujades, l’ordre sempre és la forma masculina més la terminació femenina.

Exemple correcte Signatura del secretari/ària de departament

Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Ordre dels elements» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2548> [consulta: 4 agost 2021].