Ordre dels elements

Quan es fan servir formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple adequatSignatura del director o directora del centre
Exemple adequatel síndic o síndica de greuges


També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la forma masculina.

Exemple adequatEs necessita tècnica o tècnic de laboratori.
Exemple adequatCal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui.
Exemple adequatEs busca infermera o infermer.


En el cas de les formes dobles abreujades, l’ordre sempre és la forma masculina més la terminació femenina.

Exemple adequatSignatura del secretari/ària de departament
Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ordre dels elements» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2548> [consulta: 24 maig 2024].
Pujar al principi de la pàgina