Avís legal

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i l’altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), en endavant l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, amb domicili social al carrer Ciutat de Granada, núm. 131, 08018 Barcelona, amb CIF G 64489172 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2320.
 
II. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI I ÚS CORRECTE DEL WEB
Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els materials que s’hi contenen implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions següents:
III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest web i tots els seus continguts, incloent signes distintius, textos, imatges, so i qualsevol altre material són propietat de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, d’algun organisme vinculat a aquesta Fundació o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
© Tots els drets estan reservats a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Queda estrictament prohibit utilitzar els continguts d’aquesta pàgina web, així com signes distintius, marques, nom comercial i nom de domini de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
L’accés a aquest lloc resta subjecte a les condicions següents:
– Només està autoritzat l’ús personal, no comercial. No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
– L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Fundació.
– L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
– En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
– L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d’aquest avís.
IV. COOKIES (GALETES) I ADRECES IP
L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’adreces IP. El nostre analitzador de trànsit del site utilitza galetes i seguiments d’adreces IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com ara data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, si l’usuari ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.
Aquest lloc web informa que està adherit al sistema publicitari de Google que utilitza galetes per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l’usuari. Quan un usuari accedeix a un lloc web adscrit al servei de Google i hi fa clic, s’introdueix una galeta en el seu navegador a través de la qual Google recopila informació de la navegació de l’usuari per gestionar i després publicar anuncis a través del programa de publicitat Google Adsense. L’usuari pot inhabilitar en qualsevol moment l’ús de la galeta de Google a través de la desactivació d’aquesta galeta en el seu navegador.
V. OBTENCIÓ DE DADES DEMOGRÀFIQUES EN GOOGLE ANALYTICS
– Les funcions de Google Analytics que ha implementat basades en la publicitat de display (per exemple, remarketing, informe d’impressions de la xarxa de display de Google, integració de DoubleClick Campaign Manager o informes de dades demogràfiques i interessos de Google Analytics).
– Amb l’ús de configuració d’anuncis, els visitants poden inhabilitar Google Analytics per a la publicitat de display i personalitzar els anuncis de la xarxa de display de Google.
– L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona utilitza la funció de remarketing amb Google Analytics per publicar anuncis online.
– Altres proveïdors, inclòs Google, poden mostrar els seus anuncis en llocs d’Internet.
– L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i altres proveïdors, inclòs Google, usen les cookies d’origen (com la cookie de Google Analytics) i les cookies de tercers (com la cookie de DoubleClick) combinades per informar, optimitzar i publicar anuncis basant-se en les visites anteriors al lloc web.
– L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i altres proveïdors, inclòs Google, usen les cookies d’origen (com la cookie de Google Analytics) i les cookies de tercers (com la cookie de DoubleClick) combinades per informar sobre com es relacionen amb les visites al seu lloc les impressions dels anuncis, altres usos dels serveis publicitaris i les interaccions amb aquestes impressions dels anuncis i serveis publicitaris.
– La manera en què usa les dades de la publicitat basada en interessos de Google o les dades d’audiència de tercers (com l’edat, el sexe i els interessos) amb Google Analytics.
VI. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, i en el context de el nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE ) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD” ), i la normativa nacional Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el “LOPDGDD”), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la mateixa.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de l’Responsable.

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que vagi a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.
Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà d’obtenir, amb caràcter previ a la seva inclusió, el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades l’usuari, en acceptar la present Política de Privacitat, dóna el seu consentiment perquè es pugui realitzar.
Totes les dades sol·licitades a través de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.
L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades, dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat, dret a retirar el consentiment en els termes disposats a la legislació vigent, dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Per això, de conformitat amb allò disposat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol document anàleg en dret com indica la llei, a través dels mitjans següents:
1. Correu electrònic: drogodependencias@ub.edu
2. Correu postal dirigit a la l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
3. Escrit dirigit personalment i lliurat a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
D’igual forma, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar-ne la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
VII. OFERTA ACADÈMICA DE L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
L’oferta acadèmica de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona està subjecta als mecanismes d’aprovació i reconeixement de la Universitat de Barcelona, tant pels programes màster, com pels de postgrau o diplomes d’extensió, per tant, segueix els criteris i procediments establerts per l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de la seva aprovació acadèmica per part de la Delegació del Consell de Govern i del Consell Social de la Universitat en matèria de cursos propis de postgrau i cursos d’extensió universitària en un sentit ampli.
Aquest procediment d’aprovació està subjecte a un calendari i a criteris que vetllen per la qualitat acadèmica i de funcionament dels títols propis i de la formació contínua. Aquest procés podria excepcionalment determinar canvis o ajustos en algun programa concret. En aquest cas s’informaria els alumnes abans de l’inici del curs, respectant tots els seus drets.