Més informació sobre el curs

Màster La Política de les Dones

Postgrau vinculat: La sexuació del coneixement

Curs 2024-2025. La pràctica de la diferència

Màster La Política de les Dones , Postgrau vinculat: La sexuació del coneixement

Feu clic al vídeo per reproduir-lo.

Amb el recolçament del Ministeri d'Igualtat. Institut de les Dones

El programa té una estructura modular i flexible.
Per a més informació sobre el contingut consultar la pestanya: "programa següent" en aquesta mateixa pàgina.

 • Període de preinscripció: finalitza el 30 d'octubre de 2023.
 • Període de presentació de documentació: finalitza el 16 de novembre de 2023.
 • Període de matrícula: finalitza el 19 de novembre de 2023.
 • Període de pagament de matrícula: decembre de 2023.

 • Matrícula de Curs d'Extensión Universitària (per aquelles persones que no tenen titulació universitària) Només copia digitalitzada del document d'identitat o passaport.

  Mòdul 1. Les arts de la visualitat

  Assignatura: Política sexual / política visual (segles XV-XX)
  Dra. Laura Mercader i Amigó
  Universitat de Barcelona

  6 crèdits (obligatòria/online).

  Paraules de la professora:

  Vivim immerses en el món del visual. Per això és necessari generar simbòlic femení lliure de la visualitat, conèixer els processos de constitució i apropiació de la cultura visual de les dones, les seves funcions i els seus usos per a la política sexual. En aquest curs proposo un recorregut des de l'experiència de la diferència sexual per la cultura visual generada per dones. L'itinerari el traç pel període en que la civilització occidental ha convertit la imatge material en eina privilegiada de la política sexual (segles XV-XX). Coneixerem a les artistes que han inventat formes noves de mirar-se, significar-i mostrar-se en l'espai polític del seu temps. Indagarem en l'imaginari femení lliure per a delinear la tradició matrilineal de les imatges. Estudiarem la potència política de la creativitat en la pràctica de la relació entre dones. I analitzarem políticament el sentit femení d'habitar la casa.
  • 6 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Mòdul 2. La diferència sexual a la història

  Assignatura 1: La història vivent
  Dra. Luciana Tavernini, Dra. Marina Santini
  Comunità di Storia vivent, Llibreria de dones de Milà

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de les professores:

  La història vivent ha desenvolupat un mètode d'investigació transformador que es mesura amb la llibertat femenina, fundant així interpretacions relacionades amb l'ordre simbòlic de la mare. A partir de la hipòtesi teoricopràctica d'una història vivent imbricada en cadascun i cadascuna de nosaltres", s'ha desenvolupat una pràctica en la que els que fan història entren en contacte amb el sentir que ens arrela a la veritat viva i que és convertit en el fet principal des del qual començar. A la primera part descriurem el procés mitjançant el qual la història ha estat nomenada com vivent. A la segona part es proposaran alguns relats d'història vivent, destacant les contribucions interpretatives respecte de la preferència, tant la que una decideix posar en joc com la que una altra et demana; també, els vincles entre la paraula pública femenina i l'assetjament; les relacions entre la violència masculina i les estratègies de les dones per tenir una existència lliure; la superació de l'conflicte construint una genealogia de l'amor; el reconeixement de l'saber i de la saviesa femenina sobre els vincles entre la sexualitat patriarcal, la violència i la guerra, així com la superació de l'esquema vencedors-vençuts; finalment, la concepció de la integritat de l'ésser humà i les seves consegüents conductes davant la discapacitat.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Asignatura 3: La Política a l'Era de la Perla (B)

  4 créditos. (optativa/presencial) Profesoras a determinar.
  Estancia de intercambio científico en la Universidad de Barcelona.

  • 4 créditos.
  • Asignatura optativa.
  • Asignatura presencial.

  Mòdul 3. La llengua materna: Mística, filosofia i poesia

  Assignatura 2: Mística: experiència del caminar profund.
  Dra. Antonietta Potente
  Duoda. Universidad de Barcelona.

  4 crédits (optativa/online).

  Palabras de la profesora:

  En la mística l’experiència és fonamental; experiència del cos i de l’ànima juntes. Experiència en cada una, en las relacions interpersonals i també en les polítiques, entenent la política com l’espai de cerca de relacions no violentes entre tots els éssers vius. La mística no és propietat de les religions, més aviat de moltes dones i també d’alguns homes. Les dones per viure el sentir profund van buscar dins de si i els homes en les formes de la realitat. Però tothom va buscar. La proposta és tornar a l’experiència del caminar profund; aprendre d’altres que ja feren camí, mes, sobretot afegir la nostra experiència entre pràctica quotidiana d’amor i passió política d’amor, que és el més important en la mística.
  Assignatura 1: Tabula rasa. Quan la filosofia es troba amb el tall de la diferència
  Dra. Barbara Verzini
  Filòsofa independent. Verona (Itàlia)

  4 crédits (optativa/online).

  Palabras de la profesora:

  Vivimos en un mundo de Tags, instrucciones y plantillas, con una falsa percepción de control y de conocimiento. Te propongo salir de todo eso, salir de la casa del Padre, de la ley, de las normas y del aprendizaje positivista mecánico, para entrar en una filosofía de la Tabula rasa que desplaza y transforma, porque no se aprende dentro de un sistema preconfeccionado, sino que se genera en relación, a partir de sí. En el desierto de la Tabula rasa nos podemos aferrar a las raíces para caminar seguras con el cabello al viento.
  Nos guiará el pensamiento de Carla Lonzi sobre la Tabula Rasa como práctica política y filosófica con la que encontrar la libertad simbólica y el sitio donde hacer filosofía partiendo de sí, desvelando el falso neutro. Concluiré con la práctica de partir de sí y la autoridad femenina. Para emprender este viaje hacia lo incógnito, lo único que hace falta es el valor de dar el primer paso, la fuerza del salto al vacío, confiando en que te cogeré de la mano y que en cada etapa estaré contigo.
  Assignatura 3: El dia que vaig estrenar el vestit verd. Poesia femenina de segle XX
  Dra. Neus Muriel García
  Universitat de Granada

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Vestir l'experiència femenina i fer-la matèria és una de les mediacions fonamentals de la poesia femenina de el segle XX. Poesia que es desvetlla a través d'un entramat inaudit de cerques que porten llibertat i genealogia femenina. Bé des del llenguatge convencional, directe però poetitzat, que moltes poetes han conreat i conreen, bé des del llenguatge encarnat que transforma la crítica en afirmació -encarnació vinculada a l'experiència de la llengua materna- les poetes han donat als mites i imatges de dona una veu pròpia ia l'experiència femenina un simbòlic amb el qual cobrir-se. En la meva poesia, l'experiència poètica de la llengua neix guiada per la música i per la vocació de donar a llum, no raonar, el que en mi hi ha de llibertat femenina. De buscar l'origen i tornar a la poesia com a experiència de coneixement de l'món.

  Mòdul 4. Sexuar l'ensennyament i el saber de l'ànimacorporal

  Assignatura 1: Dir, desvetllar, nomenar l'educació com a fruit de la relació
  Dra. Dolo Molina Galvañ
  Universitat de València

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Busquem aprofundir en un sentit de l'actuar docent que faci possible la presència d'una relació educativa fèrtil. Indagar en una manera d'estar i ser en relació amb la infància i la joventut, acompanyant l'aprenentatge i arriscant un sentit de si. Mantenir obert el joc interpretatiu sobre l'una educació / relació, a la llum de la llibertat femenina.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Assignatura 2: La pedagogia de la diferència sexual
  Dra. Anna Maria Piussi
  Università di Verona (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Tractaré de com la cancel·lació de la significació femenina lliure en l'ensenyament i la formació, reforçada per l'ideal d'igualtat i pel paradigma de la (falsa) neutralitat, representa una pèrdua de civilització per a tothom. El meu desig és mostrar com la presa de consciència de la valor de l'ésser dona ha posat en moviment la realitat de l'escola i està transformant les relacions humanes i els sabers mitjançant la creació de pràctiques originals. Pràctiques que permeten pensar, actuar i parlar amb veu pròpia, fer circular autoritat femenina com a mesura d'un estar en el món diferent, alliberar els desitjos i les diferències singulars, i donar valor al que realment importa.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Assignatura 3: Filosofia en acte i pràctica (B)
  Dra. Chiara Zamboni Università di Verona (Italia)

  4 crèdits (optativa / PRESENCIAL).

  Descripció:

  Estada d'intercanvi científic a la Universitat de Verona.

  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura presencial.

  Mòdul 5. Recerca de curs

  Treball de recerca de curs
  Professora tutora a escollir entre totes les professores de el curs

  4 crèdits (obligatori).  Per a les alumnes de segon any
  Treball d'investigació de Màster (TFM).

  Obligatori per accedir al títol de màster. A realitzar durant el segon curs del màster.

  Paraules de la professora:

  El TFM serà avaluat per un tribunal format per professores de Duoda.
  Consistirà en:
 • l'elaboració d'un resum del sentit de la investigació realitzada al llarg dels dos cursos que componen el Màster La Política de les Dones, indicant materials utilitzats, hipòtesis de treball, conclusions i bibliografia.

 • Presentació i defensa pública, presencial o virtual, del resum prèviament elaborat.
 • Mòdul 1. Sexuar la política

  Assignatura 1: El plaer femení és ja política
  Dra. Maria-Milagros Rivera Garretas
  Universitat de Barcelona

  6 crèdits (obligatòria/online).

  Paraules de la professora:

  Una vez terminado el patriarcado, empieza en el Mundo entero, ahora perfectamente redondo porque globalizado, la posibilidad de poner en práctica en todas partes la manera más comúnmente femenina de gobernar, que es gobernar con Amor mediante la práctica de la relación pacífica con todos los seres vivos. He llamado a este tiempo la Era de la Perla, siendo perla uno de los nombres de la clítoris. De esta Era, el placer es su oriente. En esta asignatura intentaré explorar experiencias y simbólico de una política que ya no tiene este nombre porque nada tiene que ver con la machista ciudad griega. Porque la Era de la Perla ha estado siempre ahí, más o menos velada, entre las mujeres clitóricas..
  • 6 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Mòdul 2. Pensar veritablement

  Assignatura 1: Pensar en el que fem. Paraules i pràctiques de diferència
  Dra. Diana Sartori
  Università di Verona (Itàlia).

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  L'assignatura que ofereixo repassa algunes etapes de la meva itinerari de recerca. El fil conductor que les uneix és el seu intent de posar en paraules la pràctica filosòfica i política. He triat com a títol les paraules de Hannah Arendt que conviden a "pensar en el que fem" perquè responen a una manera d'entendre el treball de pensament precisament com una pràctica filosòfica, una filosofia que no es pot fer més que en la pràctica, en relació amb el que vivim i fem, amb l'experiència de la nostra vida, partint de si i de les pròpies relacions.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 2: Psicologia de la llibertat femenina
  Dra. Carmen Yago Alonso
  Universitat de Múrcia

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Hi ha un passatge des de la misèria femenina fins l'alegria d'estar viva. Aquesta és la hipòtesi que proposo que recorrem juntes i junts al llarg de l'assignatura. Parlarem de la capacitat amb la qual cadascuna (cada un) compte pel que fa a l'amor, als somnis, als desitjos, a la realitat.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.

  Mòdul 3. La política del desitg: dret, experiència i simbòlic

  Assignatura 1: La política del simbòlic
  Dra. Clara Jourdan
  Llibreria de dones de Milà (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Política de la diferència sexual, política de les dones, política de la relació, política del desig, política del partir de si, política de l’autoritat femenina i –més recentment- política primera, són alguns dels noms que ha pres la pràctica/teoria política més original sorgida del moviment de dones italià els darrers trenta-cinc anys, especialment de la Llibreria de dones de Milà. Un nom que ajuda a mostrar l’estret vincle entre pràctica i teoria que ha caracteritzat aquesta política, en ésser pràctica creativa de teoria i teoria que actua pràcticament.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 2: Un dret de l'desig, un dret sexuat
  Dra. Laura Mora Cabello de Alba
  Universitat de Castella-la Manxa

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Aquest curs es desenvoluparà al voltant de la recerca d'un nou sentit de el dret i de el món jurídic, tenint en compte la diferència sexual, la seva font materna i, per tant, la seva naturalesa no violenta, que s'allunya de el poder i la sanció per apropar-se a la mediació política i la transformació. Partirem de la (meva) necessitat i del (meu) desig d'un nou marc jurídic, que no defugi la realitat i estigui a l'servei de la política; un dret que neixi de l'autoritat, que serveixi per acordar convivència i llibertat a través de la gràcia i la cura, però sense interferir en els cossos.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 3: La política de les dones (A)
  Professores a determinar

  4 crèdits (optativa/presencial).

  Descripció:

  Estada d'intercanvi científic a la Universitat de Barcelona.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura presencial.

  Mòdul 4. Partir de si: Pedagogia, Art i Interpretació de el present

  Assignatura 1: Filosofia en acte i pràctica (A)
  Dra. Chiara Zamboni
  Università di Verona (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/presencial).

  Descripció:

  Estada d'intercanvi científic a la Università di Verona.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura presencial.
  Assignatura 2: La poesia de l'experiència segons Emily Dickinson
  Dra. Elena Álvarez Gallego
  Duoda. Universitat de Barcelona

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  En aquesta assignatura estudiarem la vida i obra poètica d'Emily Dickinson tenint en compte el pensament de la diferència sexual. Emily Dickinson va escriure i va crear partint de si, teixint una matèria poètica autobiogràfica en la qual mitjançant al·legories expressades en llengua materna va mostrar, vetllada, la seva experiència més íntima i personal. L'assignatura se centrarà en la vida de l'autora, redescoberta per la crítica feminista, i des d'aquí aprofundirà en l'estudi, interpretació i gaudi dels seus poemes, incidint en els símbols creats per la poeta en els quals va fer coincidir veritat i paraula.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 3: La novetat fèrtil. Experiència femenina i pràctiques artístiques
  Dra. Donatella Franchi
  Artista. Bolonya (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Estic profundament convençuda que si en les pràctiques artístiques de el present circula riquesa de pensament i llibertat de llenguatge, això és en gran part resultat de la reflexió i de les pràctiques artístiques de les dones que, des de principis dels anys setanta de l' segle XX, han ampliat els horitzons tradicionals de l'art, donant a l'experiència femenina veus i imatges pròpies. Una de les maneres de crear de les noves generacions de dones artistes està en el desig de treballar col·lectivament, de compartir, de viure la pràctica artística com a recerca i construcció de si, per la qual cosa és indispensable la relació. Aquesta és la novetat fèrtil.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.

  Mòdul 5. Recerca de curs

  Treball de recerca de curs
  Professora tutora a escollir entre totes les professores de el curs

  4 crèdits (obligatori).  Per a les alumnes de segon any
  Treball d'investigació de Màster (TFM).

  Obligatori per accedir al títol de màster. A realitzar durant el segon curs del màster.

  Paraules de la professora:

  El TFM serà avaluat per un tribunal format per professores de Duoda.
  Consistirà en:
 • l'elaboració d'un resum del sentit de la investigació realitzada al llarg dels dos cursos que componen el Màster La Política de les Dones, indicant materials utilitzats, hipòtesis de treball, conclusions i bibliografia.

 • Presentació i defensa pública, presencial o virtual, del resum prèviament elaborat.
 • Pujar ^