Investigació, innovació i divulgació científica

Dona’m ales

Un material educatiu de ciència ciutadana per conèixer i valorar la biodiversitat en entorns urbans.

Aquest tipus d’activitats ajuden a l’alumnat a prendre consciència del medi ambient i de la importància de preservar la biodiversitat per tal de tenir un ecosistema sa i de qualitat. El punt més fort ha és la guia docent tan detallada per posar en pràctica les activtiats a classe.

Docent

L’alumnat s’ha interessat molt sobre els ocells i ho hem pogut relacionar amb el tema que estàvem treballant a l’aula. Afavoreix la mirada crítica i científica de l’alumnat, que ha estat més conscient que totes les espècies, tot i que no ho sembli, tenen una importància en l’ecosistema i les relacions tròfiques.

Docent

He après com distingir diferents tipus d’ocells per la seva forma i cant, també he après què vol dir biodiversitat. El més interessant per a mi ha estat anar a observar els ocells i el més divertit fer el catàleg d’ocells. He après que la biodiversitat és molt important per al medi ambient i que hi ha més ocells dels que creia. Hem de cuidar més el nostre planeta. 

Estudiant

Objectius

El material educatiu Dona’m ales es fonamenta en:

 • La necessitat de conscienciar l’alumnat sobre la urgència planetària que implica la crisi de la Biodiversitat.
 • El poder de l’observació d’ocells per connectar les persones amb l’entorn natural.
 • L’ús de la Ciència Ciutadana com a instrument per despertar l’interès científic.
 • Un model educatiu híbrid adaptat a les necessitats del currículum educatiu de la LOMLOE.
 • La validació del material a 30 instituts i 2000 estudiants de 1r i 2n de l’ESO.

Dona’m ales ofereix 4 propostes educatives:

 • Seqüència bàsica: activitats essencials.
 • Seqüència de ciència ciutadana: activitats per aprofundir en la ciència ciutadana.
 • Seqüència de biodiversitat: activitats per aprofundir en la biodiversitat.
 • Seqüència transversal: activitats per treballar el material com a projecte interdisciplinari.

Cada seqüència inclou:

 • Programació curricular (situació d’aprenentatge)
 • Guia per al/la docent
 • Materials per a l’alumnat
 • Materials de suport d’aula
 • Material inspirador

  Seqüència

  Transversal

  Es proposa un repte: renaturalitzar el pati o l’entorn de l’institut i construir una caixa niu, una menjadora, etc. Per a resoldre aquest repte és necessari desenvolupar la seqüència bàsica i implementar per a enriquir l’aprenentatge la seqüència de biodiversitat i ciència ciutadana. També es proposen activitats complementàries lligades a les disciplines de tecnologia, matemàtiques, geografia, llenguatge i ciutadania per a poder-se treballar com un projecte interdisciplinari. 

  Seqüència

  Bàsica

  Es proposa un treball científic per a observar, identificar i registrar la diversitat d’ocells que viuen a l’entorn de l’institut. Aquest treball permetrà valorar la biodiversitat d’ocells de l’entorn i la importància d’incloure aquestes dades en una aplicació de ciència ciutadana com iNaturalist.

  Seqüència

  Ciència ciutadana

  S’introdueix la ciència ciutadana com un procés que educa a l’alumnat a participar de la construcció de coneixement científica. Les activitats permeten indagar en diversitat d’aplicacions de ciència ciutadana i construir un projecte de ciència ciutadana per aplicar-se al centre educatiu.

  Seqüència

  Biodiversitat

  Es plantegen diferents activitats per comprendre diversitat d’ocells des d’un enfocament d’elements interconnectats com la nidificació, l’alimentació, el rol o servei que aporten al medi i les relacions tròfiques. Es pretén que l’alumnat aprengui que la biodiversitat és un valor ecològic i social des d’un enfocament complex, dinàmic i de futur incert.

  Descarregar guia alumnat
  Descarregar guia docent
  Descarregar situació d'aprenentatge

  Informació

  Articles de difusió:

  • Dame Alas, un proyecto educativo de ciencia ciudadana para conocer y valorar la biodiversidad en entornos urbanos (Ed. Octaedro) [consulta aquí]
  • Dame Alas, un material educativo desde la investigación y la innovación para conocer y valorar la biodiversidad (INNDOC ’23) [accés aquí]
  • Dame Alas, un material híbrido de ciencia ciudadana para trabajar la biodiversidad en secundaria (2nd ICON-edu) [consulta aquí]
  • Dame Alas, una propuesta educativa para conocer y valorar la biodiversidad en entornos urbanos (XVI Seminario investigación en educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible) [consulta presentació aquí (inclou valoració del professorat de la prova pilot)]

  Equip participant:

  Genina Calafell (Facultat d’Educació, UB); Daniel Navas (Escola Gravi); Mireia Esparza (Facultat d’Educació, UB); Mar Grasa (Facultat de Biologia, UB); Eloi Puerta (Facultat de Matemàtiques i Informàtica, UB); Anna Escofet (Facultat d’Educació, UB); Santi Mañosa (Facultat de Biologia, UB); Miquel Colomer (Facultat d’Educació, UB); Grego Jiménez (Facultat d’Educació, UB); Joan Manel Riera (Escola Natura del Corredor); Elisabeth Huertas (Facultat d’Educació, UB); Albert Becerra  (UB); Cinthia Pereira (Facultat d’Educació, UB).

  Centres participants (prova pilot):

  Institut Barres i Ones, Escola Virolai, Institut Pau Claris, Institut Bosc de Montjuic, Institut El Joncar, Institut Escola Coves d’en Cimany, Institut Escola Londres, Institut Escola Projecte, La Salle Gràcia, Institut Miquel Martí i Pol, Escola Utmar, Institut Celestí Bellera, Institut Escola Anoia, Institut Can Vilumara, Institut del Ter, Institut Manresas SIS, Escola El Turó, Institut Thos i Codina, Institut Lluís de Requesens, La Salle Montcada, Institut La Sínia, Institut Escola El Martinet, Institut Escola Teresa Altet, Institut Torrent dels Alous, Institut Narcisa Freixas, Institut Agustí Serra i Fontanet, Institut Ribot i Serra, Institut Camps Blancs, Institut Marianao, Ateneu Instructiu, Institut Dolors Mallafré i Ros.

  Raul Campuzano Estudi de disseny gràfic