Eleccions sindicals 2023 Personal d'administració i serveis funcionari

Junta del PAS funcionari - Eleccions sindicals 2023 - Calendari

Calendari electoral

Calendari electoral: Eleccions 2023 de representants de PDI i PAS a la Junta de Facultat de la Facultat de Dret.
Activitat Dates
1 Preavís electoral 09/03/2023
2

Inici del procés electoral
Constitució de la Mesa Electoral Coordinadora
Determinació de la mesa electoral única
Aprovació calendari electoral

12/04/2023
3

Publicació del cens provisional
Inici del período de reclamació del cens

14/04/2023
4

Termini reclamació al cens

10/05/2023
5

Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Resolució de les reclamacions dels cens
Tancament del cens definitiu
Publicació del cens definitiu

12/05/2023
6 Inici de la presentació de candidatures 15/05/2023
7

Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Proclamació provisional de candidatures
Publicació de candidatures provisionals

30/05/2023
8 Reclamacions a la proclamació de candidatures 31/05/2023
9

Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Resolució de reclamació de candidatures
Proclamació definitiva de candidatures
Publicació de candidatures definitives
Inici de la campanya electoral

01/06/2023
10

Finalització campanya electoral

12/06/2023
11 Jornada de reflexió 13/06/2023
12 Votació electrónica, des del dia 14/6/23 a les 10.00 hores,
fins a les 10:00 hores del dia 15/6/23.
14/06/2023
13

Escrutini.
Redacció i publicació d’acta d’escrutini

15/06/2023