Eleccions sindicals 2023 Personal d'administració i serveis funcionari

Junta del PAS funcionari - Eleccions sindicals 2023 - Resultats anteriors 2019

Resultats de les eleccions a la Junta del PAS funcionari 2019

Una vegada completada la recollida de totes les dades electorals definitives de les diverses meses de les eleccions a la Junta del PAS, i d'acord amb aquests resultats definitius, la nova Junta del PAS té la composició següent:

Taula 1: Resultats definitius Junta PAS funcionari 2019
Candidatura Vots Representants
CCOO 251 12
CGT 98 4
UGT 144 7
Taula 2: Resultats definitius participació Junta PAS funcionari 2019
Índex de participació 47,43 %
Resultats definitius de les eleccions de 2019 a la Junta del PAS funcionari
Gràfic 1. Resultats definitius de les eleccions de 2019 a la Junta del PAS funcionari