Trivers P logo web

 

Estat ecològic dels rius temporals: mètodes d’avaluació de les basses desconnectades

 

 

Els rius temporals ocupen més del 50% de la xarxa fluvial mundial i les projeccions futures incideixen en què la seva freqüència augmentarà de manera significativa a conseqüència del canvi global. Malgrat això, la Directiva Europea Marc de l’Aigua no desenvolupa estratègies de gestió explícites pels rius temporals i, en el context de l’estat espanyol, la Instrucción de Planificación Hidrológica tampoc fa incidència en la gestió d'aquesta tipologia de rius.

La necessitat d’una metodologia per poder avaluar l’estat ecològic dels rius temporals seguint la Directiva va donar lloc al projecte LIFE+ TRivers que, entre d'altres, va desenvolupar el programari TREHS per a classificar aquests rius en diferents tipologies tot obtenint informació sobre l’alteració del règim hidrològic.

 Tipologies RT ok

Exemples de com canvien diferents tipologies de rius temporals al llarg del temps, on (a) és un riu intermitent amb basses desconnectades,
(b) un riu intermitent-sec i (c) un riu efímer. Categorització realitzada amb el programari TREHS.

 

Una vegada determinada la tipologia del riu temporal, el següent pas consisteix a avaluar l'estat ecològic d'aquest riu mitjançant l'anàlisi de la seva qualitat fisicoquímica, hidromorfològica i biològica. No obstant això, l'avaluació de la qualitat biològica dels rius temporals presenta també una sèrie de limitacions que, principalment, es deuen al fet que aquests mètodes estan desenvolupats per a rius permanents. Això és especialment rellevant en el moment que els rius temporals es troben en basses desconnectades, ja que durant aquest període les comunitats d'organismes variaran en funció del temps de desconnexió i dels possibles canvis fisicoquímics i d'interaccions tròfiques que s'hi poden donar.

 

Així doncs, el projecte TRivers-P, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, pretén ser una continuació del projecte LIFE+ TRivers i té com a finalitat desenvolupar un mètode per avaluar l’estat ecològic de les basses desconnectades dels rius temporals. Això es farà mitjançant el desenvolupament d’un model predictiu que permetrà obtenir els valors de les mètriques en condicions de referència depenent del temps de desconnexió de la bassa i d’altres variables clau.

Per a saber-ne més, no dubteu en xafardejar els apartats sobre els punts de mostreig, la metodologia emprada o els resultats obtinguts!

 

 

Talamanca

 

Daro

 

Vallcebre

Exemples de 3 rius o rieres temporals mostrejades en el projecte TRivers-P: riera de Talamanca (esquerre), riu Daró (centre) i riera de Vallcebre (dreta).

 

Segueix les novetats a twitter amb #TRivers_P

Darrer Twitt:

 

Back To Top