Metodologia emprada

 

 

Per tal de proposar un mètode d’avaluació de l’estat ecològic adaptat a les basses desconnectades que integri la qualitat biològica dels diferents grups taxonòmics o elements biològics (diatomees, macròfits, macroinvertebrats i peixos) determinats per la Directiva Europea Marc de l'Aigua, es duran a terme els següents passos:

 

1. Determinar el temps de desconnexió de les basses amb el desenvolupament d’un model isotòpic de l’aigua basat en la comparació entre les concentracions dels isòtops 18O i 2H.

 

2. Modelitzar un conjunt de mètriques taxonòmiques a nivell d’espècie, fet que podria ser clau en aquestes basses desconnectades atès que permetrà avaluar petits canvis no detectables a nivell de família. 

 

3. Modelitzar un conjunt de mètriques funcionals basades en els trets biològics, ja que han mostrat ser menys sensibles a la intermitència del flux i, per tant, responen millor als impactes dels rius temporals.

 

4. Analitzar els diferents elements biològics identificats a nivell d’espècie utilitzant eines moleculars de metabarcoding.

 

5. Analitzar els índexs geomorfològics actuals per adaptar-los a la fase de basses desconnectades dels rius temporals i així poder determinar la qualitat hidromorfològica.

 

6. Analitzar la qualitat fisicoquímica d'aquestes basses. 

 

objectiu TRiversP

Segueix les novetats a twitter amb #TRivers_P

Back To Top