EQUIP

FotoTeamLifeTrivers

 

En aquest projecte hi col·laboren dues institucions de recerca —la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)— i dues autoritats de conques fluvials de la regió de la Mediterrània —l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

 

 F.E.M       ACA       I.D.A.E.A

  FRESHWATER ECOLOGY AND MANAGEMENT RESEARCH GROUP

   AGÈNCIA CATALANA DE L'AGUA         INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA
                 
 fem big        logo4        logo3
                 
El grup de recerca F.E.M. se centra principalment en l’estudi de l’ecologia de rius, tant bàsica com aplicada. Una de les seves principals activitats és l’estudi d’indicadors biològics per caracteritzar l’estat ecològic de les masses d’aigua. El grup F.E.M. es troba al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, un centre d’investigació líder en biologia marina, oceanografia i limnologia a nivell estatal.

  

    

 L’Agència Catalana de l’Aigua és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, fundada el 2000 com a Administració hidràulica de Catalunya, encarregada de la política del Govern en matèria d’aigües i que es fonamenta en els principis de la Directiva marc de l’aigua. L’Agència gestiona i planifica el cicle integral de l’aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l’equilibri de tots els ecosistemes. 

       El Grup d’Hidrologia Superficial i Erosió se centra en l’estudi dels processos hidrològics superficials i els règims de cabals mediterranis. La major part de la recerca es porta a terme en conques de Vallcebre des de 1987. La investigació duta a terme en conques més grans s’ha centrat principalment en l’estudi dels balanços hídrics i els règims hidrològics. El grup de recerca pertany a l’IDAEA, un centre de recerca espanyol líder en temes d’aigua, contaminació atmosfèrica i química ambiental.

Personal: Narcís Prat, Maria Rieradevall, Núria Cid, Núria Bonada, Dolors Vinyoles, Jaume Cambra i Iraima Verkaik

      Personal: Antoni Munné, Carolina Solà i Mònica Bardina       Personal: Francesc Gallart, Pilar Llorens, Jérôme Latron i Maria Soria

     
     
                 
CHJ           U.C.C.+1    
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE JÚCAR        UNITAT DE CULTURA CIENTÍFICA I INNOVACIÓ   
                 
 ministerio       La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona té l’objectiu de fomentar l’interès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura científica de la ciutadania i incrementar les vocacions científiques en els infants i els joves. Les seves activitats s’engloben en dues línies principals: la comunicació dels resultats de la recerca que es desenvolupa a la Universitat i l’organització d’activitats de divulgació. Per tal de millorar la visibilitat de la recerca de la UB, s’elaboren estratègies de premsa, notícies, vídeos i altres materials que amplien l’abast i la repercussió de les comunicacions científiques. D’altra banda, la realització d’activitats de divulgació científica té com a missió la millora de la cultura científica de la societat. La UCC+i dissenya un programa d’activitats anual —La UB Divulga—, adreçat a tots els públics i amb una clara orientació pluridisciplinària i transversal, que fomenta la col·laboració i les sinergies entre investigadors de totes les branques de coneixement, departaments i centres de recerca de la UB. Els formats i temes de les accions són diversos, però totes les activitats comparteixen el fet d’anar destinades a públics no especialitzats.   
       
 La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme autònom depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica, regula les accions comeses en les xarxes hidrològiques d’una demarcació en la qual el Xúquer és el riu principal.      
                 
Personal: Teodoro Estrela, Arancha Fidalgo i Sara Jiménez       Personal: Rosa Martínez, Núria Quintana i Margarita Becerra   

 

 

 

 

 

 

Equip Life TRivers

Please publish modules in offcanvas position.

Back To Top