Equipament punter i en constant desenvolupament

El Laboratori de recerca de materials funcionals i transicions de fase, situat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, compta amb equips punters i en constant desenvolupament, per realitzar recerca en materials.

Equipament comercial

Màquina d’assaigs mecànics
5kN Zwick/Roell Z005 amb càmara de temperatura (210K-400K)

Càmara infraroja Infratec IR8800
Sensor 650×512 pixels Objectiu 50mm fins a 0.01 s/frame (a full frame) Resolució espaial fins a 0.005 mm/ pixel
Resolució de temperatura 5mK

DSC modulat
TA Instruments Q2000, 150K-800 K

Analitzador mecànic dinàmic (DMA)
TA Instruments Q800 (150 K – 800 K)

Equip de detecció d’emissió acústica
Europhysical Acoustics, 2x PCI2 a 40MHz, 4 canals
Possibilitat de treballar dins d’una gàbia de Farday amb mostres petites i aplicar rampes de temperatura entre 260K i 360 K

Imant superconductor
Per generar camps magnètics fins a 6 T

Tenim experiència en el desenvolupament d’equipaments punters per la caracterització de materials (calorimetria i assaigs mecànics) amb la col·laboració dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Equipament no comercial

Calorimetria sota camp magnètic i esforç uniaxial de compressió
Camps magnètics fins a 6T, esforç fins a 1200N, rang de temperatures 210 K-360 K

Termometria sota camp magnètic aplicat i esforç uniaxial de compressió
Camps magnètics fins a 2T, esforç fins 1000N , rang de temperatures 260K – 350 K

Màquina per assaigs micromecànics en mostres petites
Esforç fins a 50 N, rang de temperatura 300K – 500 K. Possibilitat de afegir-hi la càmara IR.

Calorimetria diferencial per a l’estudi de transicions de fase
Mostres petites (200K-360K)

Calorimetria amb camp elèctric aplicat

Màquina d’assaigs mecànics amb 2 eixos perpendiculars
(en construcció)

Si estàs interessat a fer ús d’aquest equipament, contacta amb el grup d’investigació Materials Funcionals i Transicions de Fase, envia un correu a
functionalmaterials@ub.edu