Com acreditar-se

Un dels inconvenients que sovint s’atribueixen a l’autoaprenentatge és que no proporciona cap títol que acrediti el nivell de llengua que hem assolit, fet que pot ser un obstacle, per exemple, si volem accedir a una feina.

Però, de fet, això no és cert. Encara que no ens haguem matriculat en cap curs, tenim moltes opcions de presentar-nos a exàmens de certificació de nivell de manera lliure, si considerem que estem preparats per fer-ho.

Hi ha diferents institucions acreditades que ofereixen exàmens de certificació de llengua francesa segons el Marc europeu comú de referència (MECR), és a dir dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 oficialment reconeguts a la Unió Europea. A aquests exàmens us hi podeu presentar per lliure.

Des d’aquí us proposem tres alternatives diferents per acreditar-vos. Informeu-vos bé de com funciona cadascuna, i així podreu triar l’examen que us vagi millor en funció dels vostres objectius, situació i nivell de llengua. Són les següents:

Els estudiants que iniciïn per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana, el curs 2018-2019, i que provinguin dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU han d’acreditar el nivell B2 en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià) en finalitzar els estudis.

>>> Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014 (moratòria B2)

Hi ha diverses taules de reconeixement de certificats segons la finalitat. La Generalitat, per tal d’acreditar el nivell B2 als estudis de grau, ha publicat la taula següent: Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 30 d’octubre de 2014, relatiu al reconeixement de la competència en terceres llengües